.

Eesti ja Läti hakkavad otsima alternatiive praegusele lennukikütusele

Eesti hakkab koos Lätiga uurima, millised on kestlike ehk loodussõbralikumate lennukikütuste tootmisvõimalused Läänemere piirkonnas. Uuringu läbiviimiseks eraldas Euroopa Komisjon mõlemale riigile 200 000 eurot.

„Lennundussektoril on oluline roll õhusaaste vähendamisel, mistõttu tuleb otsida ja rakendada jätkusuutlikke alternatiive lennunduses laialdaselt kasutusel olevatele fossiilkütustele. Kestlikel lennukikütustel on potentsiaal oluliselt vähendada lennundussektori süsiniku jalajälge ning toetada jõupingutusi kliimamuutuste leevendamisel,” märkis kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Uuringu tulemused saavad olla juhiseks investoritele ning anda väärtuslikku tuge riikidele, et teha teadlikumaid otsuseid lennundussektori arengu osas. Laiem eesmärk on, et CO2–heitmeid oleks lennunduses vähem ja keskkonnajalajälg seeläbi väiksem.

Kestlikud lennukikütused on vähem keskkonnale kahjulikud võrreldes traditsiooniliste fossiilkütustega. Kestlik kütus võib olla näiteks biokütus või vesinikkütus, aga näiteks ka mõni uut liiki kütus, mille tootmisvõimsusi pole seni Eestis arendatud.

Kestlike lennukikütuste tootmisvõimalusi hakatakse uurima 2024. aasta teises pooles.

Your browser does not support the canvas element.