.

Eesti plaanib ohtlike ainete laevalt laevale pumpamise oma sisemerel keelata

Valitsuskabinet arutas ohtlike ainete merel laevalt laevale pumpamise (ship to ship ehk STS) korra muutmise võimalusi ning otsustas, et selline tegevus tuleb Eesti sisemerel tulevikus keelata.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder selgitas, et valitsus vaagis Eestis ettevõtjate ning ka laiema avalikkuse kriitika alla sattunud STS-tegevuse tuleviku puhul mitut varianti. Kõne all olid võimalused lubada ohtlike ainete, sh nafta laevalt laevale pumpamist ainult mõnel üksikul kindlaksmääratud ankrualal.

Valitsuse otsus lähtus kogukonna seisukohtadest ning kohalike omavalitsuste, sh Tallinna linnapea ja linnavolikogu, huvigruppide ja kohalike elanike pöördumistest.

Kuigi seda peetakse väheperspektiivseks, võib STS-tegevus keelu jõustudes suunduda väljapoole sisemerd, sest territoriaalmeres ja majandusvööndis ei ole Eestil võimalik seda keelata.

Ministri sõnul on tarvis igal juhul üle vaadata meie reostustõrjevalmidus.

Valitsuskabinet tegi Keskkonnaministeeriumile ülesandeks vaadata koos Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga läbi laevadele Eesti sisemerel kohalduvate keskkonnatasude süsteem.

Tänavu jaanuaris avaldas ajakirjandus info, et hoiualal on äsja leidnud aset nafta laevalt laevale pumpamine. Hilisemal kontrollimisel selgus, et antud STS-operatsioon siiski hoiualal ei toimunud, kuid selliseid juhtumeid võis olla aset leidnud varem. Keskkonnaminister Tõnis Mölder pakkus valitsusele välja ohtlike ja kahjulike ainete laevalt laevale laadimise korra muutmise, et välistada ümberlaadimisest tuleneda võiv keskkonnaoht hoiualadel. Selle lahendusega oleks edaspidi ohtlike ja kahjulike ainete laevalt laevale laadimine (STS-toimingud) olnud lubatud ainult ühelt ankrualal 19st, kus need varem lubatud olid.

Your browser does not support the canvas element.