.Maantee

Eesti saab esimese 120 km/h lubatud sõidukiirusega maanteelõigu

Valitsuse liikluskomisjonis kiideti heaks Maanteeameti ettepanek lubada Kose–Mäo valmival neljarajalisel lõigul katseliselt 120 km/h piirkiirust ning anti ülevaade viimase 12 kuu liiklusolukorrast ja arengutest.

„Kose–Mäo lähiaastatel valmiva neljarajalise lõigu eritasandilised ristumised ja ka ulukite teelt eemal hoidmise lahendused võimaldavad meil teha sellest teelõigust esimese, kus saab sõita suveperioodil kuni 120 km/h,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Kui tõsta Kose–Mäo neljarajalisel lõigul kiirus 110 km/h pealt 120 km/h peale, tähendab see liiklejatele sõiduajas keskmiselt 1,5 minuti suurust võitu. Kiiruse tõstmisega otsustati võtta kasutusele ka täiendavad ohutusnõuded.

Kiiruspiiranguid hakatakse lõigul muutuva teabega liiklusmärkidega muutma. Kiirust alandatakse suvel pimedal ajal, suurema liiklussagedusega ajal ning halbade ilmastikuolude korral. Alla 60 km/h sõitvad sõidukid suunatakse liiklusmärkidega ümber vanale teele.

„Kuna uuele teelõigule tulevad muutuva teabega liiklusmärgid, siis saame vastavalt liiklusoludele reaalajas piirkiiruseid muuta. Suurem kiirus paneb liiklejatele suurema vastutuse ohutuse tagamisel. Sellest saab ühtlasi ka kogemus, mis näitab kas ja kuidas teha tulevikus lisainvesteeringuid teiste neljarajaliste lõikude kiiruse tõstmiseks,“ lisas Aas.

Your browser does not support the canvas element.