.Praam

Hiiumaale ja tagasi liikudes tuleb arvestada teetöödega

Esmaspäeval, 10. juunil 2019 alustatakse teekatte taastusremonditöödega Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee km 73,6-80,5 asuval Haapsalu–Rohuküla lõigul.

Teetööde käigus ei ole ette nähtu ümbersõite, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil kõik teetööd pole veel lõpetatud. Ehitustööde ajal peab vähemalt üks sõidurada olema liiklejatele alati avatud. Freesimis- ja asfalteerimistöödel kasutatakse liiklusreguleerijaid, muude lokaalsete tööde ajal kasutatakse suunavaid või eesõigusmärke.

Tööde käigus paigaldatakse teelõigule lõiguti tasanduskiht, teostatakse olemasoleva katte tasandusfreesimine ning kogu teelõigu pikkuses laotatakse uus kulumiskiht asfaltbetoonist. Osaliselt paigaldatakse katte pragude lõikudel alumiste asfaldikihtide alla asfaldivõrke. Samuti rajatakse uued bussiooteplatvormid. Lisaks raadatakse tee servast üksikuid puid ja võsa, rajatakse ja asendatakse osaliselt liikluskorraldusvahendeid ning tehakse uued kattemärgised. Kulumiskiht peab olema paigaldatud 14 päeva jooksul alates teekatte freesimise algusest samal lõigul.

Ehitustööde teostajaks on Verston Ehitus OÜ ja omanikujärelevalvet teostab Skepast&Puhkim OÜ. Tööde kogumaksumus on ligi miljon eurot.

Maanteeamet palub liiklejail varuda piisavalt lisaaega Rohuküla sadamasse jõudmiseks, et parvlaevale kiirustades mitte seada ohtu ennast ja teisi kaasliiklejaid.

Täpsemat informatsiooni liikluspiirangute kohta vaata www.tarktee.ee.

Your browser does not support the canvas element.