.Kiiruskaamera

Hoiatustrahve saab nüüd lihtsamalt tasuda

Politsei- ja Piirivalveamet pani püsti uue veebilehe, mille kaudu saab tasuda oma hoiatustrahve.

Liiklusregistrijärgsel mootorsõiduki eest vastutaval isikul (trahviteate adressaadil) on võimalik trahviteatega tutvuda ja kättesaamist kinnitada aadressil:
https://hoiatustrahv.politsei.ee/
Portaalist on võimalik otse pangalingi kaudu ka hoiatustrahvi tasuda.
Kasutaja autentimine toimub ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või pangalingi vahendusel. Portaalis kuvatakse tasumata trahviteateid, mille adressaadiks on autenditud kasutaja või äriühing, mille esindaja autenditud kasutaja on.
Portaali rakendamine peaks tagama trahviteadete parema kättesaadavuse ning annab võimaluse trahvi tasumiseks. Ühtlasi vähendab see tähtkirja teel saadetavate trahviteadete arvu ning väldib võimalikke eksimusi panga kaudu maksete tegemisel.
Juba mõnda aega on vastav info portaali kohta olemas igal elektrooniliselt saadetaval trahviteatel, seda nii füüsilisele kui juriidilisele isikule saadetava trahviteate osas.
NB! Portaalis on õigustatud isikule nähtavad ainult tasumata foori-ja kiiruskaamerate (sh mobiilsed) poolt tuvastatud rikkumiste kohta koostatud trahviteated.

Your browser does not support the canvas element.