.

Internet võib autodest kaduda

Ford seisab Saksamaal silmitsi suure probleemiga: üks kohalik kohus kaalub ettekirjutust, millega keelatakse autode müük, millel on juurdepääs internetile. Põhjuseks oleks see, et selle tehnoloogia kasutamine rikub õigusi traadita süsteemide lahendustele, mis kuuluvad Jaapani ettevõttele IP Bridge. Otsus selliste autode tootmise ja müügi keelustamise kohta olevat tegelikult juba langetatud, kuid see pole veel õiguslikult jõustunud. Müüki võidakse piirata juhul, kui pooled ei suuda vaidluses kahe nädala jooksul kokku leppida.

Reuters tsiteerib Fordi avaldust, mille kohaselt on kohtuvaidluse põhjuseks LTE-võrkude võtmepatentide litsentseerimine. Autotootja rõhutas, et ta ei saa veel täpsemalt kommenteerida, kuna pole veel kätte saanud kirjalikku kohtuotsust.

Kohtuasja hageja oli Jaapani patendilitsentside ettevõte IP Bridge. Sarnaselt teiste tehnoloogiatööstuse ettevõtjatega taotleb ta autotootjatelt autoritasu oma tehnoloogia kasutamise eest kaasaegsetes sõidukites.

Fordil on kaks nädalat aega vaidluse lahendamiseks või edasikaebamiseks, misjärel otsus jõustub. Selleks, et otsus saaks ajutiselt täitmisele pööratavaks, peab hageja maksma 227 miljoni euro suuruse tagatise.

Hetkel maadleb probleemidega Ford üksi, kuid väljaandes AutoEvolution arvatakse, et kui otsus sõidukite müügi keelustamise kohta jõustub Saksamaal, võidakse seda laiendada ülejäänud Euroopale.

Your browser does not support the canvas element.