.

Kanamal muutub taas liikluskorraldus

Seoses teeremondiga on kolmapäevast, 8. septembrist kuni oktoobri alguseni suletud Kanama liiklussõlmes suletud Narva poole viiv ramp.

Ümbesõit toimub mööda Tallinna-Pärnu maanteed.

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee ehitatakse kilomeetritel 29,6-34,2 Kanama-Valingu teelõigul 2+2 sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust.

Tööde käigus:

  • rekonstrueeritakse Kanama eritasandiline liiklussõlm, ehitatakse ümber Kanama viadukti rambid;
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo, Saue–Aila ja Vanamõisa eritasandilised liiklussõlmed;
  • olemasolev Valingu viadukt lammutatakse ja kõrvale ehitatakse uus Valingu viadukt üle Keila–Tallinna raudtee;
  • ehitatakse kolm jalgratta- ja jalgtee tunnelit;
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo autotunnel, kaks ringristmikku, ühendusteid ning jalgratta- ja jalgteid, viimaseid kokku ca 3,5 kilomeetrit;
  • paigaldatakse müraseinad, kokku 2,6 kilomeetrit;
  • rajatakse 8 bussipeatust;
  • paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid;
  • ehitatakse väikeulukite ja kahepaiksete tunnel pikkusega 36 meetrit ning 4 loomade tagasihüppekohta koos ulukitaraga.

Kanama–Valingu teelõik Tallinna ringteel on osa rahvusvahelisest põhimaanteest, mis kuulub üle-euroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T. 

Projekti kogumaksumus on 22 362 221,50 eurot (km-ta), millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Saue Vallavalitsuse finantseeritav osa on 227 000 eurot (km-ta). Lõigu ehitus kestab 20 kuud.

Your browser does not support the canvas element.