.Telefon

Karmistuvad trahvid telefoni kasutamise eest autoroolis

Liikluspolitsei jaga oma sotsiaalmeedias: 

Riigikogus on kolmandale lugemisele saadetud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1234 SE). Plaanitava muudatuse kohaselt lisatakse liiklusseadusesse § 242ˇ1 ja sõnastatakse see järgmiselt:

242ˇ1 Sõidukijuhi poolt telefoni kasutamine sõidu ajal ilma käsi vabaks jätva abivahendita.

(1) Sõidukijuhi poolt telefoni kasutamine sõidu ajal ilma käsi vabaks jätva abivahendita-

karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui isikut on varem karistatud sama teo eest-

karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(3) Sama teo eest, kui see pandi toime bussiga, üle 3500-kilogrammise täismassiga veoautoga või bussist või üle 3500-kilogrammise täismassiga veoautost koosneva autorongiga, –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

(4) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist ühest kuust kuni kolme kuuni.

(5) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesolevas paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud väärteo toimepanemise vahendi konfiskeerimist.

 

Eelnõu seletuskirja kohaselt on telefoni ilma käsi vabaks jätva abivahendita kasutamise näol tegemist liiklusohutuse seisukohalt raske rikkumisega ja senine karistuspoliitika ei ole mõjus olnud. Konfiskeeritud telefonid lähevad riigi omandisse. SIM kaart tagastatakse konfiskeerimisel selle omanikule ja telefonile teostatakse algseadete taastamine.

NB!️ Neile, kes kiiresti lugeda ei oska, kirjutame nüüd hästi aeglaselt A P R I L L. Samas, kõrvalised tegevused roolis on tegelikult ka naljast kaugel!️

Naerata terviseks, hoidu kõrvalistest tegevustest roolis ja püsi negatiivne!️

Your browser does not support the canvas element.