.Lumekoristus

Kas kollaste vilkuritega lumekoristusmasin võib keelava tulega ristmikku ületada?

Internet on täis videosid, kus lund koristavad masinad punase tulega ristmikule sõidavad. Kas see on lubatud?

Liiklusjärelevalvekeskuselt on korduvalt küsitud, kas hooldussõidukid võivad kollast vilkurit kasutades ristmikku ületada foori keelava tulega. Ei tohi!

👉 LS § 84 lg 4- Hooldussõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud kollane vilkur, võib tööülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse § 14 lõikes 1, §-s 20, §-s 45 ja § 48 lõikes 6 sätestatud nõuetest ning liiklusmärkide, välja arvatud eesõigusmärgid ja kiirust piiravad märgid, ja teemärgiste nõuetest.

👉 LS § 17 lg 2 – Liikleja peab andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või ilma, ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile, samuti teel töötavale sisselülitatud kollase vilkuriga sõidukile ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile. Vajaduse korral peab liikleja tee andmiseks seisma jääma.

Tulenevalt eeltoodust tohib hooldussõidukiga sõita kollast vilkurit kasutades vasakul pool teed, parkida ja peatuda kohtades, kus liikluskorraldus seda ei luba, sõita sõiduraja piiridest väljaspool, sõita kõnniteel ja sooritada väljaspool asulat vasak- või tagasipööret eraldusribaga teel. Seadusest tulenevaid õigusi kasutades peab sõiduki juht tagama liikluse ohutuse.

Kuigi osadest liiklusseaduse nõuetest võib hooldussõiduki juht kollast vilkurit kasutades kõrvale kalduda, siis eesõigusmärkide (anna teed, peatu ja anna teed) ja fooride nõudetest hooldussõiduki juht kõrvale kalduda ei tohi.

Hooldussõidukite juhid teevad rasket ja tänuväärset tööd, aita ka Sina nende liikumist mitte takistades seda tööd teha ja ole selliste sõidukite läheduses eriti tähelepanelik.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.