.Avarii

Kindlustusvaidlused ootavad lahendajaid

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juures tegutsevad liikluskindlustuse lepitajad lahendasid mullu 154 kindlustusandja ja kliendi vahelist vaidlust, millest 75 protsenti lõppes kokkuleppega. Seoses seniste lepitajate ametiaja lõppemisega algas konkurss 12 liikluskindlustuse lepitaja leidmiseks.

LKF-i õigusvaldkonna juhi Martti Merila sõnul lahendavad lepitajad aasta jooksul rohkem kindlustusvaidlusi kui kohtud ja kindlustusvaidlustega tegelevad riigiasutused kokku. "Juhtumite ring on väga lai, alustades üsna lihtsatest vaidlustest sõiduki või remondi maksumuse osas, kuni keeruliste vaidlusteni, kus ühes õnnetuses on osalenud kolm või enamgi sõidukit. Lepitaja töö on arendav, sest vaidlused on harva sarnased. Samas liikluspilt, õnnetuste põhjused ja tagajärjed on alati erinevad," ütles Merila.

Eelmisel aastal oli liikluskindlustuse lepituste keskmine vaidlusalune summa 3417 eurot. Vaieldud vähim summa oli 53 eurot ja suurim 100 tuhat eurot.

Kindlustusandja ja kliendi vaheliste kindlustusvaidluste lahendamine on kliendi jaoks tasuta.

Finantsinspektsiooni, Tarbijakaitseameti, Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu ja LKF-i koostöös tegutsev liikluskindlustuse lepitusorgan on riigi tunnustatud kohtuväline vaidluste lahendamise kogu. Lepitusorganis tegutseb 12 sõltumatut lepitajat, kes püüavad vaidlejaid lepitada. Eduka lepituse tulemusel sõlmitakse kokkulepe, kus mõlemad pooled nõustuvad tulemusega ja lõpetavad vaidluse. Kokkuleppe täitmine on kohustuslik. Kui pooled ei nõustu lepitusettepanekuga, siis ei pea nad seda heaks kiitma ja neil on õigus pöörduda kohtusse.

12 liikluskindlustuse lepitajat valitakse ametisse kolmeks aastaks. Kandidaatidelt eeldatakse juriidilisi teadmisi liikluskindlustusest, kahju hüvitamisest ja liiklusest. Lepitaja peab olema hea läbirääkija ja oskama oma seisukohti lihtsalt selgitada. Lepitus toimub tavaliselt eesti keeles.

Lepitusteenuse osutamise eest makstakse brutotasu 160 eurot ühe lepitusasja kohta, sõltumata lepituse tulemusest. Eeldatav töökoormus on kaheksa lepitusasja aastas.

Huvi korral palun saatke oma elulookirjeldus hiljemalt 15. maiks e-posti aadressil lepitus@lkf.ee. Kandideerima on oodatud ka senised lepitajad. Konkursi tulemused selguvad juunikuu jooksul.

Your browser does not support the canvas element.