.Juhiluba

Kontrolli, kas Sinu juhiluba kehtib!

Liiklusseaduse kohaselt peab mootorsõidukijuhil olema kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument. AM-, A-, B-, T-kategooria ja A1-, A2-, B1-alamkategooria mootorsõiduki ja BE-kategooria autorongi juhiluba antakse välja kehtivusega kümme aastat, seega on mõistetav, kui kipub meelest minema juhiloa kehtivust kontrollida.

Kui aga juhiloa kehtivuse kontroll liiga pikaks ajaks unustada, võib see kaasa tuua üksjagu sekeldusi:

👉 Kui isik ei ole vahetanud juhiluba viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest arvates, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

👉 Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest saanud vastava kategooria mootorsõiduki või autorongi juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.

👉 Soovitus: kontrolli www.eesti.ee lehelt, kas teavitused on õigesti seadistatud telefoninumbri ja e-posti aadressi osas. Nii saadetakse Sulle piisava varuga meeldetuletus juhiloa kehtivusaja lõpu lähenemisest.

Your browser does not support the canvas element.