.NesteMY

Koroonakriis taastuvtoorainest kütuste turgu ei mõjutanud

Neste kontserni 2020 esimese poolaasta tulemused näitasid, et taastuvtoorainest kütuste müüki maailmas COVID-19 tingitud eriolukord ei mõjutanud.

Erinevalt fossiilsetest kütustest, mida teises kvartalis tabas globaalse eriolukorra tõttu nõudluse vähenemine, on taastuvtoorainest kütuste müügimahud sel aastal kasvanud.

2020. aasta esimesel poolaastal müüs Neste kontsern 773 000 tonni taastuvtoorainest diislikütust, eelmisel aastal samaks ajaks oli müüdud 745 000 tonni.

Kontsern teenis taastuvtoorainest kütuseid müües kasumit 314 miljonit eurot, mis on viiendiku võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal (2019: 268 miljonit eurot).

Samal ajal tabas naftatoorainest toodangut teises kvartalis nõudluse vähenemine ning sellest tulenevalt oli ka kasum miinusmärgiga -60 miljonit eurot (2019: 83 miljonit eurot).

Täielikult taastuvatest allikatest vedelkütustest on tänaseni Eestis saada ainsana Neste MY, mille tooraineks on toiduaine- ja kalatööstuse jäätmed ja jäägid ning mis seetõttu on 90 protsenti keskkonnasäästlikum kui fossiilne diislikütus. Neste MY tarbimise alustamiseks ei pea sõidukijuhid tegema täiendavaid investeeringuid oma sõidukitesse, kütust võib segada fossiilse diislikütusega mistahes mahus või kasutada 100% ulatuses puhtalt. Neste MY on säilimiskindel, lõhnatu ja kõrge külmataluvusega diislikütus, mis vastab EN15940 kütusestandardi nõuetele.

Your browser does not support the canvas element.