Lasnamäe saab uued liiklussõlmed

Nii valitsuse kui ka Tallinna linna eelarve strateegiad käsitlevad mõlemad Lasnamäe tagaosa kiiret arendamist. Olulisemaks projektiks võib pidada tulevast kahetasandilist Väo liiklussõlme Peterburi maantee lõpus, mis suunab liiklusvoogu Tallinna ringteele, Rahu ja Peterburi teele.

Hetkel ei leia ei riigi ega ka Tallinna linna eelarves ühtegi punkti, mis puudutaks eraldi Peterburi maantee rekonstrueerimist, mille maksumus ulatub 40 mln euroni. See on suur objekt, mis pole see ilma riigi toetuseta Tallinna linna jaoks mõeldav, seda enam, et tegemist on rahvusvahelise maanteega. Kuid täiesti tähelepanuta Peterburi tee ei jää.

Väo liiklussõlme rekonstrueerimist on oodatud kaua. See pole oluline liiklussõlm mitte ainuüksi Lasnamäe ja Tallinna jaoks, vaid tähtis kogu riigile, sest selle kaudu liigub suur osa rahvusvahelisi ja siseriiklike kaubavedusid. Samuti aitab see omavahel siduda Tallinna, Muuga ja Paldiski sadamaid. Praegune Väo liiklussõlm on täiesti amortiseeritud ja üle koormatud ning seetõttu ka liiklusohtlik.

Uued tunnelid ja kergliiklusteed

Uuendatud Väo liiklussõlm tagab jälakäijatele ja jalgratturitele ohutu liiklemise uute tunnelite ja kergliiklusteede abil. Järgmise aastal on riigieelarves Väo liiklussõlme ehitamiseks kavandatud 8,5 miljonit eurot ning tööd on kavas lõpetada 2021. aastal. Selle projekti kogumaksumus on üle 20 miljoni euro ning osa rahast tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Projekti järgi on Väo liiklussõlm kavandatud kahetasandiliseks. Kui Rahu tee ja Tallinna ringtee suunal toimub tulevikus väljasõit mööda maad, siis väljasõit Peterburi teele Tallinn-Narva suunal on plaanis ehitada ringristmiku kujul teisele tasandile. Lisaks sellele vahetatakse amortiseeritud asfaltbetoonkattest välja üks lõik Peterburi tee lõpus. Tallinna ringtee II etapi rekonstrueerimiseks on ka riigi eelarves broneeritud summa üle 6 miljoni euro.

Rahu tee tuleb Lasnamäe kaardile

Kui Lasnamäe trammiprojekt peaks suure tõenäosusega jääma vaid linnalegendiks, siis salajane Rahu tee, millest kõik on küll kuulnud, aga pole oma silmaga veel näinud, tuleb peagi Lasnamäe kaardile. Vastavalt Tallinna linna ja riigi ühisplaanile ehitatakse Rahu tee valmis mitme etapi kaupa.

Esimeses järgus uuendatakse Väo liiklussõlme rekonstrueerimise käigus Rahu tee olemasolev teelõik, mis jookseb sõites Peterburi teelt Tallinna linna suunas paremale ja ühtib Laagna teega. Riigi eelarve vahenditest laiendatakse teelõik 2+2 kujule ning lisaks täiendatakse seda kergliiklusteedega kahes suunas.

Järgmiseks on võetud eesmärk, et rekonstrueeritud Rahu tee lõik peab olema pikendatud Ussimäe teeni, ehk sinnani, kus on ühel pool Priisle äripark ja teisel pool tühermaa.

Seeläbi vähendame ummikuid Ussimäe ja Kärberi tee ristmikul, mis on praegusel juhul liiklusest ülekoormatud, eriti tipptundidel.

Ussimäe teele peatused ühistranspordile

Rahu tee teise etapi teostamise on võtnud enda kanda Tallinna linn ning järgmise aasta eelarves on selle teelõigu projekteerimiseks ette nähtud 800 000 eurot. Rahu tee projekteerimisega samaaegselt on Tallinna linnajuhtidel plaanis koos piirkonna arendajatega ehitada valmis ülekäigurada Ussimäe ja Linnamäe teede ristmikul. Samuti on linnal kavas Ussimäe teele rajada kergliiklusteid ja peatusi ühistranspordile. Kaasaegse infrastruktuuri tagamine on selles piirkonnas hädavajalik, sest viimastel aastatel on lisandunud nii uusi elamuid kui ka äripindu.

Kolmas etapp näeb ette teelõigu ehitamise Ussimäe teelt kuni Mustakivi teeni. Nimetatud teelõik jookseks paralleelselt vastvalminud Priisle pargiga. Siin tuleb aga arvestada sellega, et selle teelõigu vajadus transpordivoogude ümbersuunamise mõttes ei ole väga suur ning hetkel on keeruline ennustada, millal Rahu tee kolmanda etapi projekteerimine ja teostamine jõuab oma lõpusirgele.

Viimane etapp peaks alguse saama Meeliku piirkonnast ning kulgema Mustakivi teeni. Rahu tee viimase lõigu ehitamist on tihedalt seostatud Tallinna haigla rajamisega. Kuna haigla ehitus sõltub riigi rahalisest osalusest, siis ei ole võimlik hetkel öelda, millal asub linn seda lõiku projekteerima ja ehitama. Ennekõike sõltub see sellest, kui kiiresti minnakse edasi Tallinna haigla projektiga.

Rail Baltic toob Lasnamäe suuri muutusi

Igatahes võib lähiaastatel oodata Rahu tee kahe esimese teelõigu ehitamist, millega parandatakse liikluskorraldust ja tagatakse ohutus. Eriti oluline on see Linnamäe tee lõpuosa, Ussimäe teed ja Priisle äripargi rajooni silmas pidades.

Väo liiklussõlme rekonstrueerimise, Tallinna ringtee tee kahe etapi ehitamise ja Rahu tee kahe lõigu rajamisega Lasnamäe ääreala areng ei piirdu. Rail Balticu reisiterminali arhitektuurikonkurss on lõppenud ning need tööd lubavad Lasnamäe jaoks suuri muutusi. Kui hetkel on see hiigelprojekt veel liiga kauge tulevik, siis Väo liiklussõlme rekonstrueerimine on meie järgmiste aastate reaalsus. Järjekordne ehitus tekitab küll teatavat ebamugavust, aga näib, et tallinlased on sellega vaikselt juba harjunud. Parema tuleviku nimel oleme võimelised sellest üle olema.

Your browser does not support the canvas element.