.Maanteeamet

Maanteeameti KKK koroonaviiruse ajaks

Kui kaua on Maanteeameti teenindusbürood suletud?

16. märtsil suleti Maanteeameti teenindusbürood 2 nädalaks. Maanteeamet annab jooksvalt teada edasistest tegevustest. Kõige parem on jälgida infot meie kodulehel.

Kas autosid on võimalik arvele võtta?

Hetkel on võimalik registreerida ainult uusi sõidukeid – selleks vajalikud toimingud teostab sõiduki müüja ise Maanteeameti e-teeninduses ning vajalikud dokumendid ja registreerimismärgid väljastatakse ilma otsese kliendikontaktita. Kasutatud sõidukite registreerimine hetkel võimalik ei ole, välja arvatud ülivajalikel ja edasilükkamatutel asjaoludel, mis omavad tähtsust eriolukorra lahendamisel (näiteks alarmsõiduki registreerimine; ravimite või toidukaupade vedamiseks kasutatava haagise registreerimine jms).

Kas on võimalik vormistada sõiduki ostu-müüki?

Maanteeameti teenindusbüroos sõiduki omanikuvahetust vormistada ei ole võimalik, küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda.

Kas on võimalik tellida kaduma läinud registreerimismärki?

Maanteeameti teenindusbüroos registreerimismärgi duplikaati tellida ei ole võimalik. Küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda ja valida kättesaamiseks sobiv pakiautomaat! NB! Mitte tellida registreerimismärke Maanteeameti teenindusbüroosse, sealt ei ole võimalik neid hetkel kätte saada!

Kas on võimalik tellida kaduma läinud registreerimistunnistust?

Maanteeameti teenindusbüroos uut registreerimistunnistust tellida ei ole võimalik. Küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda ja tellida dokument posti teel koju. NB! Mitte tellida registreerimistunnistusi Maanteeameti teenindusbüroosse, sealt ei ole võimalik neid hetkel kätte saada. 

Kuidas käituda, kui liiklusteooria või -sõidueksam jääb ära?

Kui eriolukorra ajal jääb eksami aeg Maanteeameti otsuse tõttu ära, siis  võetakse inimesega ühendust ning pakutakse uus eksamiaeg riigilõivu vabalt.

Uus aeg pakutakse juhul, kui inimene pole ennast juba ise uuele ajale registreerinud. E-teeninduses ei ole võimalik riigilõivuvabalt uuele eksamile registreerida.

Kuna ära on jäänud sadu eksameid, siis varuge kannatust.

Tervisetõend aegus/kohe aegub. Perearst ei võta vastu/on juba broneeritud visiidiaja tühistanud. Kas saab ilma kehtiva tervisetõendita juhiluba vahetada? Kas juhtimisõigus peatub?

Maanteeameti pädevuses ei ole võimalust teha seadusest tulenevatele nõuetele erandeid. Kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend on vajalik ja ilma selleta juhtimisõigus liiklusseadus alusel peatub (§ 101 lg 8, § 124 lg 3 p 2). Samuti ei ole ilma kehtiva tervisetõendita võimalik vahetada juhiluba.

Eestis on kehtestatud eriolukord, mis tähendab, et tulebki harjuda tegutsema tavapärasest erineval moel. Perearstikeskused ei suuda hetkel pakkuda tervisekontrolli teenust (mis ongi kriisi olukorras teisejärguline), sest on korraldanud oma töö ümber nii, et nad oleksid valmis vastu võtma suurt hulka nakkusohtlikke patsiente. See on vajalik selleks, et uute haigusjuhtumite arv püsiks võimalikult väike.

Tuleb aru saada, et kriisiolukorras ei olegi võimalik tarbida paljusid teenuseid.

Juhiloa või esmase juhiloa loovutamine

Juhiluba või esmane juhiluba tuleb siiski loovutada, hoolimata sellest, et teenindusbürood on klientidele suletud. Dokument on võimalik loovutada posti teel (sh välisriigis viibides) koos täidetud juhiloa loovutamise lehega, mis on leitav siit: https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid#tab-7

ADR, ameti- ja täienduskoolituse õpet on koolitajal eriolukorras ajutiselt lubatud viia läbi elektrooniliselt.

Seoses eriolukorraga riigis on ajutiselt lubatud ameti- ja täienduskoolitust ning autojuhi ADR koolitust viia läbi elektrooniliselt (sõiduõppe tunnid peavad endiselt olema läbi viidud individuaalselt). Kindlasti peab läbiviidav elektrooniline õpe olema tagantjärele tõendatav ehk elektrooniline õppelogi õpilase osalemise kohta tundides peab säilima.

Antud erandi tegemine on tähtis, kuna veosed ja reisijad vajavad vedamist ning autojuht, kes peab eriolukorra tõttu koju jääma, saab oma vaba aega targalt ära kasutada.

Antud erand on hetkel lubatud kuni 31.03.2020 (vajadusel pikendame).

Isik tahab minna ameti- ja täienduskoolitusele ning tal on vaja registreerida välisriigi juhiluba liiklusregistris.

Koolitusele ei ole koolitajal võimalik isikut e-teeninduses registreerida, kui isikul puudub juhtimisõigus liiklusregistris. Koolitajal on kohustus kontrollida välisriigi juhiloa kehtivust Eestis nagu Maanteeamet seda teeb. Lähtuvalt eriolukorrast riigis, tuleme sellistele isikutele vastu, et nad saaksid koolitusel osaleda. Koolitaja annab teada sellisest isikust info@mnt.ee (samal ajal kui registreerib ülejäänud õppegruppi) ning samuti õppegrupi andmed, kuhu soovib isikut registreerida. Maanteeamet registreerib käsitsi antud isiku koolitusele.

Mis saab neist, kelle sõidueksam nüüd ära jääb ja teooria kohekohe lõpeb?

Iga üksikjuhtumit käsitleb Maanteeamet kirjaliku allkirjastatud avalduse alusel. Avalduses on vaja viidata eriolukorrale. Erandkorras anname ühe sõidueksami esimesel võimalusel.

Kes kompenseerib eriolukorra tõttu ära jäänud eksami tarbeks renditud haagise maksumuse?

Kuna eksam jäi ära Covid-19 viiruse pandeemia tõttu välja kuulutatud eriolukorra tõttu, loetakse põhjus vääramatuks jõuks ja Maanteeamet kulutusi ei kompenseeri

Kas teooriaeksami aastane kestusperiood pikeneb seetõttu või on see endiselt aasta aega?

Teooriaeksam kehtib endiselt 12 kuud.

Kas Maanteeamet pakub ise uue eksamiaja?

Kogume andmed kokku ja pakume ise uue aja. Kui te ennast ise hilisemale ajale registreerite, siis teile aegu ei pakuta ja riigilõivu vabalt ümber muuta ei saa.

Kas eksami aeg läheb järjekorra lõppu või nihkuvad kõigi ajad?

Need, kelle eksam ära jääb, ei liigu nn järjekorra lõppu, vaid püütakse teenindada eelisjärjekorras.

Pädevustunnistuse ja ADR tunnistuse tellimine eriolukorras.

E-posti teel tunnistuse taotlemiseks edastab isik aadressile info@mnt.ee digitaalselt allkirjastatud taotluse tunnistuse väljastamiseks. Alusblanketiks võib kasutada Maanteeameti blanketti: Avaldus (https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/blanketid/uued2/avaldus_digi.pdf (PDF)). Digitaalselt allkirjastatud taotluse juures tuleb isikul arvestada järgmisega:

  • kirjutada juurde, mida soovite taotleda;
  • juurde panna info tasutud riigilõivu kohta (https://www.mnt.ee/et/ametist/riigiloivud);
  • tuua välja Eesti riigisisene aadress, kuhu dokument saadetakse;
  • arvesta, et liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus peab olema foto ja allkiri, mis ei ole vanem kui viis aastat.

ADR tunnistuse puhul on võimalik Tellida üksnes duplikaati. Vajaminevaid teooriaeksameid eriolukorra tõttu hetkel ei toimu.

Your browser does not support the canvas element.