.Maantee

Majandusministeerium jagab 7 miljonit teede remondiks

MKM kavatseb jaotada kohalikele omavalitsustele täiendavaid kohalike teede investeeringutoetusi juhtumipõhiselt kahel erineval sihtotstarbel, mille kogumaht on 7 miljonit eurot ning kokku on kavas toetada 19 projekti.

Sel aastal jagab MKM omavalitsuste vahel laiali 7 miljoni eurot ning minister Aas ei välista kriisiolukorras toetuse kogumahu kasvu. „Vaadates koroonaviiruse mõju majandusele, valmistume võimalikuks laiaulatuslikuks kriisiks. On olemas täiesti valmis projekte, mis on oodanud rahastust ja kuhu kriisiolukorras oleks riigil mõistlik rahastust juurde suunata, kindlasti neist osa on ka omavalitsuste teed," lisas Aas.

KOVidel oli eelmise aasta lõpus võimalik esitada taotlus kohalike teede toetuse saamiseks kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. Hetkel on saadetud toetuse eraldamise otsuse kavand KOVidele tutvumiseks.

Transiitteede toetust kavandab MKM jaotada ca 6,15 miljonit eurot. MKMi nägemuse järgi võiksid saada transiitteede rekonstrueerimiseks toetust Jõhvi vald (Narva mnt); Haapsalu linn (Tallinna mnt ja Kiltsi tee); Rapla vald (Tallinna mnt); Põltsamaa vald (Jõgeva mnt ja Tartu mnt); Võru linn (Jaama tänav); Viljandi linn (Tallina tänav); Valga vald (Tartu tänav); Sillamäe linn (Kesk tänav); Rakvere linn (Jaama puiestee).

Ettevõtlusega seotud teedele kavandab MKM jaotada ca 850 000 eurot. Ettevõtlusega seotud teede rekonstrueerimiseks on kavas toetada Väike-Maarja valda (Kaarma tööstusala tee); Põltsamaa valda (Tehase tee); Elva valda (Valga mnt); Tapa valda (Paide mnt); Pärnu linna (Ankru tänav); Saue valda (Tule tänav); Põlva valda (Tööstuse tee); Paide linna (Tiigi tänav); Jõgeva valda (Viruvere tee); Saku valda (Kokasauna tee).

Toetuse saamiseks on vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.

Kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks eraldati aastatel 2018 ja 2019 kokku 15 miljonit eurot. Sel aastal on ettenähtud 7 miljonit eurot ning tulevateks aastateks kavatseb majandus- ja taristuminister Taavi Aas leida vajaliku rahastuse toetuse jätkamiseks.

Your browser does not support the canvas element.