.

Muudatused volitustega liiklusregistris toimingute tegemiseks

Transpordiamet annab teada, et juriidiliste isikute poolt volituste esitamine e-teeninduses võimaldab muuta volituste andmist kiiremaks, selgemaks ja turvalisemaks. Näiteks ei ole ei esindajal ega esindataval enam vaja oodata kuni Transpordiameti kliendihaldur paberil volikirja andmed infosüsteemi sisestab või eraldi koostada volikirja teksti, et seda e-kirja teel edastada. Samuti on volituse andja alati turvalisel viisil tuvastatav.

E-teeninduses antud volitus kehtib toimingute tegemiseks nii e-teeninduses kui ka Transpordiameti teenindusbüroos, samuti on volitusega antud õigused, kehtivus ja lubatud toimingud nähtavad kõigile vajalikele osapoolele. E-teeninduses antud volitused võimaldavad vältida ka olukordi, kus tähelepanematusest või teadmatusest jäävad kehtima tähtajatud volitused, mis on varasemalt antud näiteks töötajatele, kes enam ettevõttes ei tööta. E-teeninduses on nii esindajal kui ka esindataval võimalik volitusi näha ning mugavalt ja kiirelt hallata, muuta või tühistada. Pärast uue volituse andmist muutuvad vanad samale isikule antud volitused automaatselt kehtetuks, vältides seega olukorda, kus ühel isikul on kehtivad mitu samasisulist, kuid erineva kanali kaudu (nt büroo, e-kirja teel) antud volitust.

1. juulist 2021 jõustuv muudatus puudutab ainult Eestis registreeritud juriidilisi isikuid, sest välismaa isikutel ei ole üldjuhul võimalust Transpordiameti e-teenindusse siseneda.

Volituste andmise kirjaliku juhendi leiad siit

Your browser does not support the canvas element.