.

Nissan arendab välja uut kokkupõrkeennetusüsteemi

Nissan avalikustas uue kokkupõrgete vältimise süsteemi võimalused. Süsteem arendatakse välja juurutatakse tootmisse 2030. aastaks. Tehnoloogia kombineerib lidarilt, radarilt ja kaameratelt saadud andmeid ning loob nende põhjal kolmemõõtmelise visualiseeringu lähiümbrusest. Analüüsides vaateväljas olevaid objekte arvutab nende trajektoori reaalajas ja suudab nii vältida ka mitterutiinsetes olukordades tekkivaid õnnetusi.

Tehnoloogia keskmeks olevat lahendust nimetatakse Luminariks, mille andmeid täiendatakse radari ja mitme kaamera väljunditega. Süsteem määrab kindlaks objekti kuju ja kauguse, visualiseerib ruumi auto ümber, kuid mis kõige tähtsam – analüüsib liiklusolukorda reaalajas, hindab riske ja arvutab välja õnnetuse vältimiseks optimaalse sammude järjestuse.

Elektroonika tunneb ära aeglustuvad autod, jalakäijad ja muud võõrkehad ning võtab juhtimise üle ka ebatavalistes olukordades. Näiteks reageerib ta ees libisevale autole ja suudab sooritada kõrvalepõike vabale sõidurajale. Või väldita veoautost välja kukkuvat ratast või tünni, nagu näidatakse demovideol. Õuealalt väljasõitva auto ees peatumine või äkki teele ilmunud inimene ei saa selle süsteemi jaoks mingiks probleemiks.

Nissan kavatseb tehnoloogia arendamise lõpule viia selle kümnendi keskpaigaks. Esialgu varustatakse ground truth perception süsteemiga ainult kõige kallimad mudelid, kuid seejärel ilmub see juba kõikidesse uutesse Nissani sõidukitesse. See juhtuks aastaks 2030.

Your browser does not support the canvas element.