.Parkla

Noh, autojuht! Kas tead kõike parklates liiklemise kohta?

Kas Sina tead, et parklates (ja ka mujal) ei ole mitte alati eesõigus sellel, kes sõidab laiemal teel? Kui eesõigus ei ole liikluskorraldusvahenditega teisiti määratud, kehtib parklates parema käe reegel!️

Liiklusõnnetuste statistikast moodustavad õnnetused parklates päris suure osa ja keskmine kahju parklas juhtunud liiklusõnnetuse puhul on LKF-i andmetel ~1000 eurot. Valdavalt on tegu eksimustega manööverdamisel, kuid unustatakse ka muid parklas kehtivaid reegleid.

Meeldetuletuseks:

👉 Kui parklasse sissesõidul on märk „Õueala“, siis kehtib õuealale kindlaksmääratud liikluskord:

– Lubatud suurim kiirus 20 km/h, jalakäija vahetus läheduses tohib sõiduk liikuda jalakäija kiirusega

– Jalakäija tohib liikuda kogu õueala ulatuses, kuid ei tohi juhti põhjendamatult takistada

– Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada, vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta

– Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või parkimiseks.

👉 Parkimiskohti tähistavat „Ühekordset pidevjoont” tohib ületada manööverdamisel. Parkimiskoha otsas olevat märgist tohib ületada ka parkimiskohale sõites ja sealt ära sõites. Diagonaalis üle parkimiskohtade sõitmine ei ole manööverdamine.

👉 Juht peab tagurdades andma teed kõigile liiklejaile

👉 Parkida ei tohi teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval

👉 Parkida ei tohi kohas, kus takistatakse teise sõiduki sõitmist parkimiskohale või väljasõitu sealt.

👉 Jalakäija – kui parklasse sissesõidul ei ole liiklusmärki „Õueala“, siis ei ole Sinul sõiduki suhtes eesõigust. Ja kui märk on, siis arvesta sellega, et paljude juhtide teadmised võivad olla puudulikud.

NB!️ Liikluskindlustuse seaduse § 33 p 9 kohaselt hüvitab kindlustusandja sõiduki uksega teisele sõidukile tekitatud kahju. Kui juhtub, et oled ukse avamisega teise sõiduki ära „tähistanud“, oota teise sõiduki juhti või võta ühendust Häirekeskusega (112) ja palu sõiduki kasutajat toimunust informeerida. Fikseerite juhtunu ja edasi tegeleb asjaga juba kindlustus.

Turvalist liiklemist!️

Your browser does not support the canvas element.