.Mopeed

Nüüd kantakse juhiloale automaatselt mopeedi juhtimisõigus

Alates 02.06.2020 kantakse juhiloale ja esmasele juhiloale AM-kategooria ehk mopeedi juhtimisõigus automaatselt ilma vajalike eksamiteta neile, kellel on juba mõne muu kategooria juhtimisõigus.

Kuigi kehtiv liiklusseadus võimaldab juba praegu mistahes mootorsõiduki juhtimisõiguse puhul AM-kategooria sõidukit juhtida, siis ei saa Eesti juhiloa omanikud väljaspool Euroopa Liitu tihti mopeedi rentida, kui juhiloal puudub märge AM-kategooria juhtimisõiguse omamise kohta.

AM-kategooria juhtimisõiguse kohane märge tehakse liiklusregistris korraga kõikidele, kellel juba on juhtimisõigus. Selle märke saamiseks juhiloale tuleb dokument vahetada. See ei ole kohustus, kuna õigus AM-kategooria sõiduki juhtimiseks on nagunii olemas.

Kes võivad AM-kategooria mootorsõidukit juhtida?

• Isikud, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari ilma muu kategooria juhtimisõigust omamata. Tungivalt soovituslik on siiski sellekohane õpe läbida, et isik suudaks iseseisvalt ja ohutult liigelda.

• Isikud, kes omavad mistahes muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust

Juhiloale märgitakse kuupäevad, millal AM-kategooria juhtimisõigus on esmaselt saadud, järgmiselt:

• Kui mis tahes mootorsõiduki kategooria juhtimisõigus on saadud enne 19.01.2013, siis AM-kategooria esmaselt saadud kuupäevaks on 19.01.2013.

• Kui mis tahes mootorsõiduki kategooria juhtimisõigus on saadud alates 19.01.2013, siis AM-kategooria esmaselt saadud kuupäevaks on vastava kategooria omistamise kuupäev.

• Kui juhiloal on märgitud mitme kategooria juhtimisõigus, siis AM-kategooria esmaselt saadud kuupäevaks on kõige varasemalt saadud kategooria kuupäev (mitte varem kui 19.01.2013).

Your browser does not support the canvas element.