.Pilt

Politsei avaldas asjaolud, mille eest siin kastika juhile trahvi tehti

Septembri alguses tekitas diskussiooni Mäeküla ja Mäo vahel politsei patrullautost mööda sõitnud Fordi kastiauto juhi kinni pidamine. Politsei vastas ametlikule järelepärimisele järgmist:

Videosalvestuselt nähtub, et sõiduauto Ford sooritab möödasõitu vastassuunavööndi kaudu, samal ajal läheneb talle vastassuunas tumedat värvi sõiduauto, mille juht on sunnitud ohu vältimiseks väljuma oma sõidurajalt teepervele. Sõiduauto Ford juht üritab enne talle vastu liikuva sõidukiga vastastikku jõudmist tagasi reastuda oma suunavööndisse ning tekitab selle tegevusega teisegi liiklusohtliku olukorra, sundides patrullsõidukit, millest ta samuti mööduda üritas, oma tegevusega järsult muutma liikumiskiirust.

Liiklusseaduses on sätestatud mitmed tingimused, mis peavad olema täidetud juhul kui mootorsõidukijuht soovib eesliikuvast sõidukist mööduda. Vastavalt LS § 51 lg 3 p 6 sätestatule peab juht enne möödasõidu alustamist veenduma, et tal on võimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sõidukist mööda sõidetakse.

LS § 2 p 31 kohaselt on liiklusoht olukord, mis sunnib liiklejat ohu vältimiseks järsult muutma liikumissuunda või -kiirust või peatuma. LS § 52 lg 1 p 1 sätestab, et vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita kui ei ole täidetud käesoleva seaduse § 51 lõikes 3 nimetatud tingimused. LS § 51 lg 3 p 6 kohaselt peab juht enne möödasõidu alustamist veenduma, et tal on võimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sõidukist mööda sõidetakse. LS § 52 lg 1 p 4 kohaselt peab juht enne möödasõidu alustamist veenduma, et sõidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba. LS § 230 lg 2 kohaselt karistatakse mootorsõidukijuhti möödasõidunõuete rikkumise eest kui sellega on tekitatud liiklusoht rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

Videot toimunust saab näha siit!

Video autor kirjutab, et autod sõitsid kiirusega 88 – 92 km/h, kuid väidetavalt puudus kastiautol ka kohustuslik liikluskindlustus.

Your browser does not support the canvas element.