.Video ekraanitõmmis

Politsei juhib tähelepanu helkuri vajalikkusele

Sellel nädalal on Tallinnas pimedal ajal juhtunud mitu rasket liiklusõnnetust jalakäijatega, neist ühes jalakäija hukkus.

👉 Halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat.

👉 Reguleerimata ülekäigurajal peab jalakäija enne sõidutee ületamist hindama läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda ja veenduma, et juht on teda märganud ning sõidutee ületamine on ohutu.

👉 Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat, kes on astunud või astumas ülekäigurajale. Vajaduse korral peab juht seisma jääma, et võimaldada jalakäijal sõiduteed ületada.

👉 Kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis kõrvalrajal seisma jäämas või jäänud sõiduk, ei tohi juht sellest sõidukist mööduda vahetult enne ülekäigurada ega ülekäigurajal, vaid peab ülekäiguraja ees seisma jääma. Ülekäigurajale tohib juht sõita pärast seda, kui ta on veendunud, et ta ei ohusta ülekäigurajale astunud või astuvat jalakäijat.

Peatu, vaata, veendu! Jalakäijana veendu, et autojuht/autojuhid on Sind märganud. Autojuhina vali oludesse sobib kiirus ja ole tähelepanelik jalakäijate läheduses.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.