.Video ekraanitõmmis

Politsei kutsub drifijaid mõistlikkusele

Liikluspolitsei kutsub oma postituses üles säilitama külma verd ja korralikult liiklema.

Hei „driftiässad“! Avalikud teed ei ole koht, kus oma sõiduoskust proovile panna. Murphy seaduste kohaselt kui midagi saab viltu minna, siis ta tavaliselt ka läheb. Eriti siis, kui sellele omaltpoolt kõvasti kaasa aidatakse.

Detsembri alguses juhtus Tallinnas liiklusõnnetus, kus katse sõpradele tahtliku ülejuhitavuse tekitamisega esineda, lõppes katkise sõiduki, lõhutud piirdeaia ning kahjustada saanud postiga. Olukorda ei parandanud ka otsus mõne aja pärast ilma kedagi teavitamata sündmuskohalt lahkuda.

Harju Maakohtu otsuse kohaselt jääb juht nüüd mitmeks kuuks juhtimisõiguseta. Arvestades asjaolu, et tegemist oli „vahtralehega“, siis tunnistatakse kohtuotsuse jõustumisel juhiluba kehtetuks ja peale karistuse kustumist võib taotleda uut esmast juhiluba pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist. Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed ja kantakse üle arhiivi kui väärteo eest mõistetud juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta.

Meeldetuletuseks:

👉 Kui varalise kahju saaja ei ole teada, tuleb liiklusõnnetusest kohe teatada politseile ja tegutseda vastavalt politsei korraldusele.

👉 Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi poolt liiklusõnnetusest politseile teatamise nõuete rikkumise eest, kui teatamine oli kohustuslik, -karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (s. o 1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

👉 Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.

Õnnetusi juhtub, kuid sündmuskohalt lahkumine ilma kannatanud osapoolt või politseid teavitamata, võib kaasa tuua lisaks märkimisväärsele rahatrahvile juhtimisõiguse äravõtmisele või arestile ka nõude kindlustusseltsilt. Tulemuseks "liisingusse" võetud tänavavalgustuspost, võõras sõiduk vms.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.