.Planeeritav Tallinna väikese ringtee asukoht (Foto: Rae vald)

Rae valda planeeritava Tallinna väikese ringtee piirkiiruseks saab kohati olema 50 km/h

Rae valda planeeritava Tallinna väikese ringtee piirkiiruseks saab arutelude ja kompromisside tulemusena elamualal olema 50 km/h.

„Oleme erinevate osapoolte vahel saavutanud kokkulepe, mille kohaselt saab plaanitava Tallinna väikese ringtee kiiruspiirang 70 km/h elamute kontaktalas olema 50 km/h. Ühtlasi on meil tänaseks päevaks kindlus, et elamute vahelistele teedele ei planeerita massiivseid kahetasandilisi ristumisi. Selle asemel tulevad hoopis samatasandilised ringteed, mille maavajadus on väiksem. Oleme projekteerija, Maanteeameti ja Tallinna linna esindajatega mitmeid kordi kohtunud ning otsinud sobivaimat lahendust. Kuna planeeritav Tallinna väike ringtee läbib just Rae valla elamualasid, siis oli valla kindel eesmärk kiirust alandada. Vald näeb, et piirkonda tekib kiirtee asemel pigem linnatänavat kujundav lahendus, mis on meie elanikele sobivam. Valminud eskiisile tehakse veel uuringud ja lõplik projekt valmib juba järgmise aasta kevadeks. Meie jaoks on kõige olulisem, et lõplik lahendus oleks Rae valla elanikele võimalikult turvaline ja nende poolt aktsepteeritav," tutvustas abivallavanem Priit Põldmäe planeeritavat liiklusmuudatust.

Valminud eskiisiga on lähiajal võimalik tutvuda Maanteeameti kodulehel.

Projektiga nähakse ette Tallinna väikese ringtee uue tee projekteerimist, mis ühendaks Tallinna linna ja Rae valla haldusüksuseid, vähendaks liiklust Tallinna linna (Tartu maanteel, Mõigus ja Peetri alevikus ning Ülemiste liiklussõlmes) jagades liiklust ennetavalt eri suundades, muudaks Tartu mnt linna sisenemise ohutumaks, annaks alternatiivi Tallinna linna sisenemisel suurõnnetuse korral ja võimaldades Rae valla põhjapoolsetel elanikel suunduda Tallinnasse alternatiivteid mööda.

Your browser does not support the canvas element.