.

Rahunemispeatus sai seaduseks

Edaspidi hakkab politsei piirkiiruse ületajate suhtes rakendama lisaks trahvidele ka rahunemispeatuse meedet.

Mis on rahunemispeatus?

Tegemist on mõjutusmeetmega, mis annab võimaluse määrata politseil kiiruseületajale rahatrahvi asemel 45-minutilise rahunemispeatuse. Seda kohe ning kohapeal. Eelduseks, et inimene seda alternatiivina soovib ning sõidukiirust on ületatud kuni 20 kilomeetrit tunnis.

Ka pilootprojekt näitas, et tegemist on hea initsiatiiviga. Autojuhtidelt tulnud sisendi põhjal sai selgeks, et piisavalt mõjus ooteaeg jääb vahemikku 45-60 minutit ning see ei riiva inimeste õiglustunnet.

Suurem eesmärk kõigile arusaadav – kaotame liikluses minuteid, mitte elusid.

Your browser does not support the canvas element.