.Remont

Raja ja Mäepealse tänavad remonditakse

9. märtsil alustab Viaston Infra OÜ Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Raja tänava Akadeemia tee ja Raja tn 15 vahelise lõigu rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde mahus rekonstrueeritakse ka Mäepealse tänava Raja tn ja Mäepealse tn 2 vaheline lõik.

Mäepealse ja Raja tänavad on viimastel aastatel muutunud oluliseks tuiksooneks, mida kasutavad igapäevaseks tööle või kooli sõiduks lisaks kohalikele Mäepealse ja Kadaka pst elanikele ka linna sisenevad autojuhid ja Tehnopoli linnakus töötavad inimesed. Olemasolevad teed on lagunenud, ilma ohutute kõnniteede ja tänavavalgustuseta.

Rekonstrueerimistööde mahus rajatakse tänavalõigud äärekividega piiritletud kahesuunaliste sõiduteedena, sõidurea laiusega 3,5 m. Raja tänava ja Mäepealse tänava ristmikule paigaldatakse foorid. Tänavate mõlemale küljele rajatakse 2,5-4 m laiused kergliiklusteed. Tänavatele rajatakse sajuveekanalisatsioon ning AS Tallinna Vesi finantseerimisel rekonstrueeritakse veetrassid.

Lisaks paigaldatakse tänavale LED tehnoloogial töötav tänavavalgustus ja korrastatakse veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ning sajuveekanalisatsiooni süsteemid. Ülekäiguradadele paigaldatakse vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsed kõnniteeplaadid ning ülekäiguradade erivalgustid.

Rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas AS Infragate Eesti. Ehitustöid teostab Viaston Infra OÜ.

Ehitustööde lepinguline maksumus on 1,65 miljonit eurot, millest 215 000 euro ulatuses on ehitustööde kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi.

Ehitustöid teostatakse etapiviisiliselt. Ehitustööde ajal on konkreetse etapi tänavalõik tavaliiklusele suletud. Piirkonna kinnistutele tagatakse juurdepääs. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on juuli 2020.

Palume liiklejatel järgida ajutist liikluskorraldust.

Your browser does not support the canvas element.