.Politsei

Roolijoodikute tervisetõendid võidakse tühistada ja karistusi karmistada

Vabariigi valitsus arutab täna meetmeid roolijoodikute vähendamiseks. Justiitsministeerium juhib oma ülevaates valitsusele tähelepanu sellele, et perearst, kes väljastab juhile tervisetõendi, ei saa üldjuhul teadagi, kui inimene on joobes juhtimiselt tabatud ning sellise süüteo toimepanek ei tühista automaatselt tervisetõendit.

Ministeerium teeb ettepaneku, et kriminaalses joobes tabatud juhil peatub automaatselt juhtimisõigus ja tervisetõend ning tervisetõendi ja selle kaudu juhtimisõiguse taastamiseks tuleb tal läbida täiendav tervisekontroll oma perearsti juures.

Justiitsministeerium möönab, et karistuste karmistamine joobes juhtimise eest ei ole oluliselt neid rikkumisi vähendanud, kuid teeb sellegipoolest ettepaneku tõsta siin karistuste ülemmäärasid. Ministeerium soovitab tõsta joobeseisundis raske liiklusõnnetuse põhjustamise eest senist maksimaalset karistusmäära 12 aastalt vangistuselt 15 aastale.

Lisaks teeb ministeerium ettepaneku tõsta korduvalt kriminaalses joobes juhtimise eest senist maksimaalset karistusmäära neljalt aastalt viiele aastale vangistusele. Karistuse alammäärade tõstmist justiitsministeerium põhjendatuks ei pea, kuna näeb, et probleemi ei saa lahendada karistusõiguslike muutuste kaudu, mida kinnitab ka see, et 2017. aastal jõustunud joobes juhtide karistuste karmistamineei ole toonud kaasa soovitud muutust joobes juhtimise vähendamiseks.

Your browser does not support the canvas element.