Все продавцы топлива выполнили требования в отношении доли биотоплива

В 2023 году все продавцы топлива в Эстонии выполнили требование в отношении доли топлива, получаемого их возобновляемых источников энергии. Для выполнения требования подойдет как биогаз, используемый транспортом, внедрение солнечной или ветровой энергии, так и продажа биодизеля второго поколения (HVO).  «По состоянию на конец января собраны...

Loe edasi

Läinud aastal täitsid kütusemüüjad seadusega ettenähtud nõude biokütuste osale

Biokütuste osakaalu nõue kehtib kõigile kütusemüüjatele ning järelevalvet kohustuse täitumise üle teeb Keskkonnaamet. Kõrgendatud tähelepanu all on suured kütusemüüjad nagu AS Alexela, AS Terminal, Circle K Eesti AS, Neste Eesti AS, Olerex AS, Jetoil AS. Nii 2022. kui 2021. aastal tuli Keskkonnaametil nõude täitmata jätmise...

Loe edasi

Väljaspool teid sõites tuleks veenduda selle lubatavuses

Liiklusseadusest tulenevalt ei ole looduses väljaspool teid mootorsõidukiga liiklemine üldjuhul lubatud, välja arvatud maaomanikule või maaomaniku loal tema kinnisasja piires. Keskkonnaamet tuletab meelde, et mootorsõidukiga väljaspool teid sõitmisel on piirangud ning auto või lumesaaniga väljaspool teid liikumiseks tuleb esmalt veenduda, kas see on lubatud. Ka...

Loe edasi
Your browser does not support the canvas element.