.Mootorkelk

Väljaspool teid sõites tuleks veenduda selle lubatavuses

Liiklusseadusest tulenevalt ei ole looduses väljaspool teid mootorsõidukiga liiklemine üldjuhul lubatud, välja arvatud maaomanikule või maaomaniku loal tema kinnisasja piires.

Keskkonnaamet tuletab meelde, et mootorsõidukiga väljaspool teid sõitmisel on piirangud ning auto või lumesaaniga väljaspool teid liikumiseks tuleb esmalt veenduda, kas see on lubatud.

Ka lumesaaniga maastikul sõitmiseks on vajalik maaomaniku luba. Täiendavad sõidupiirangud võivad tuleneda näiteks looduskaitseseadusest – looduskaitsealadel ja veekogude kallastel on seatud liikumispiiranguid kaitse-eesmärkide tagamiseks – või ka riigipiiriseadusest Eesti piirialadel. Samuti võib piiranguid seada kohalik omavalitsus või päästeamet.

Avaliku ja avalikult kasutatava veekogu jääl mootorsõidukiga sõitmiseks ei ole üldjuhul eraldi luba vaja taotleda, kuid sõltuvalt konkreetsest piirkonnast, veekogust, ilmastikutingimustest ja muudest asjaoludest võib kehtida erisusi. Teavet siseveekogude jääolude kohta leiab päästeameti jääkaardilt. Peipsi järve ja merejää olude kohta saab uurida politsei- ja piirivalveameti jääolude kaardilt.

Your browser does not support the canvas element.