.Kinderkraft MINK turvatool

Tähelepanu! Kasutuses on ohtlikud turvatoolid!

Maanteeamet annab teada, et läbi RAPEX süsteemi (ohtlikest toodetest kiire teabevahetuse süsteem) on laekunud teade Kinderkraft MINK kaubamärki kandva laste turvatooli ohtlikkusest.

Toode ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EC üldise tooteohutuse kohta. Teate kohaselt võivad laste turvatooli käepideme kinnituskomponendid transpordi ajal lahti tulla ja vigastada last. 

Ohuteade puudutab Kinderkraft MINK laste turvatoole, mille partiinumbrid jäävad vahemikku  KK20190314 – KK20190630.

Kui teie Kinderkraft MINK laste turvatooli partiinumber jääb eeltoodud vahemikku, siis pöörduge palun turvatooli tagastamiseks ettevõtte poole, kes teile toote müüs.

Täpsem tootjapoolne info on leitav https://kinderkraft.com/en/info.

Maanteeametil on käimas menetlus, et selgitada välja, kas Eestis on selliseid turvatoole müüdud.

Your browser does not support the canvas element.