Tallinna tänavad saavad puhtaks pärast naastrehvide hooaja lõppu

Kuigi selle ebatavaliselt sooja ja lumeta talvega ei pidanud lumekoristusega Tallinnas palju tegelema, ei vähendanud see koristustööde hulka. Tänavaid hooldati lumevaesusest hoolimata – suvise hooldustehnikaga. Pidevalt puhastati ka sõiduteede rentsleid, mis tavaliselt kuulub kevadiste koristustööde hulka, kui lumi on juba sulanud. Käesoleval kevadel seetõttu ei prognoosita, et pühkmeid ja olmejäätmeid suuremas koguses kokku kogutakse, sest talvekuud on võimaldanud kevadkoristuse hajutamist ja tegemist pikema ajaperioodi ehk sisuliselt ära jäänud talve jooksul.

Sel kevadel suureneb aga märkimisväärselt tänavatelt kogutav asfaldi peentolm, mis on lumeta teedel naastrehvidega sõitmise kurb ja otsene tagajärg. Lumeta talvega kaasnevad koristustööd on seega paraku ressursimahukad. Sõidutee pealmise kihi kulumise peenjääkide koristus nõuab linna lepingupartneritelt täiendavaid hooldus- ja survepesukordi.

Intensiivselt puhastakse linn ära kohe kui lõppeb naastrehvide kasutusaeg. Kevadkoristusel on prioriteetne puhastada esmalt jalg- ja jalgrattateed ning kaupluste, haridusasutuste, haiglate, parkide ja väljakute läheduses olevad tänavad.

Tõhusaks puhastustööks peab välistemperatuur olema vähemalt +5 ning rentslid lume-ja jäävabad ning lisaks tänavatelt kadunud naastrehvidega sõitjad. Kevadpuhastuse raames korjatakse kokku talvised libedusetõrje materjalid ja praht ning pestakse teed ja tänavad survepesuga puhtaks. Koristatakse ja pestakse sõidu- ja kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed, parklad, trepid, äärekivid, teeäärsed plaadid, eraldusribad, piirete alused, postide ümbrus, ühissõidukite peatused, sillad, viaduktid ning haljasalad. Teemaa haljasalade kevadist suurpuhastust alustatakse niipea, kui haljasalad on tahenenud.

Seni kuni jätkub naastrehvide kasutamine, toodetakse linnaruumi pidevalt peentolmu juurde. Vaatamata koristustöödele pole võimalik tolmuvaba linnakeskkonda seega tagada. Naastrehvide lubatud kasutusaeg lõppeb 31. märtsil.

Lõplikult koristatakse tänavad siis, kui on möödas naastrehvide kasutusaeg – seega töö saab põhilise hoo sisse alates 31. märtsist. Alles siis on võimalik tänavatolm tulemuslikult linnaruumist eemaldada. Kui ootamatu lumi või miinuskraadid just töid ei takista, lõppevad kevadised koristustööd Tallinnas aprillikuu lõpuks või mai alguseks.

Your browser does not support the canvas element.