.

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteele ilmusid uued muutuvteabega liiklusmärgid

Transpordiameti tellimusel paigaldas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteele 3 uut muutuvteabega liiklusmärki, 13 infotablood, 4 liikluskaamerat AS Traffest ning 3 teeilmajaama Kiirwarren KL. OÜ. Tallinn-Kose 2+2 sõidurajaga teelõik kilomeetritel 6-40 muutub täies ulatuses liiklusjuhitavaks. “See tähendab liiklejatele ilmastiku ja liiklusoludega kohanduvaid piirkiiruseid ja operatiivset liiklusteavet,” selgitas Transpordiameti intelligentsete transpordisüsteemide arendusjuht Kristjan Duubas.

Mäo ja Luhamaa vahelisele 1+1 teelõigule paigaldati oluliste ristmike piirkonda muutuvteabega liiklusinfo tablood, mis kuvavad vajadusel hoiatusmärke ning võimaldavad näidata ka ümbersõidu teekonda teesulgemiste korral.

Projektiga rajatav dünaamiline liiklusjuhtimine ja liiklejate teavitamine annab 2+2 teelõikudele paindlikkuse, mis võimaldab rakendada ilmastiku- ja liiklusoludele vastavaid kiiruspiiranguid ning lubab talvel heade sõiduoludega suuremaid piirkiirusi kuni 110 km/h, millega saavutatakse oluline sõiduaja kokkuhoid.

Kõik paigaldatud liiklusmärgid on ühendatud Transpordiameti kesksesse süsteemi, millega opereerib ameti maanteeliikluse juhtimiskeskus. Liiklusmärkide näite kuvatakse reaalajas ka liiklusportaalis Tarktee.

“Muutuvteabega liiklusmärkide abil tagatakse liiklejate kiire teavitamine ohuolukordades ja liiklustakistuste ilmnedes,” kinnitas Duubas. Uudsed elektroonilised liiklusmärgid on tema sõnul kõigile liiklejatele hästi nähtavad ja aitavad teeomanikul suhelda liiklejatega kõige ohutumal viisil, andes just neile vajaliku teabe õigeaegselt ning õiges kohas.

Projekt SMART E263/E77 on piiriülene ühisprojekt, mille käigus rajavad Transpordiamet ja Läti Maanteeamet koostöös tarku liikluslahendusi. Tarkade lahenduste abil väheneb sõiduaeg kogu trassil 0,8% ja 2+2 teelõikudel 5,6%, lisaks paraneb liiklusohutus kogu Tallinna–Tartu–Luhamaa–Riia transpordikoridoris.

Projekti kogueelarve on 2 597 242 eurot, mida kaasrahastab Kesk-Läänemere programm (ERDF) 2 103 766 euro ulatuses. Projekti kestvus on 01.06.2020 – 30.11.2022.

Your browser does not support the canvas element.