.Buss, Tallinna Linnaliinid

Tallinna ühistransport läheb üle surugaasile

30. aprillil allkirjastasid Tallinna Linnatranspordi AS ja Tallinna ühistranspordi surugaasitankla hanke võitnud ühispakkujad, keda esindas Bioforce Infra OÜ, lepingu, mille tulemusel luuakse Tallinnasse kaks surugaasi terminali ühissõidukite varustamiseks keskkonnasõbraliku kütusega. Esimesed 100 uut gaasibussi jõuavad Tallinna liiklusesse selle aasta hilissuvel.

Hankevaidluse venimise tulemusel on gaasiterminalide ehitamiseks jäänud lühike ajaraam ning selleks, et hilissuvel saaksid esimesed uued surugaasil sõitvad bussid teenust osutada, on vajalik luua ajutised tankimispunktid.

Riigihange surugaasi tarneks ning gaasitanklate ehituseks kuulutati välja läinud aasta juunis ning selle võitja selgus oktoobris, kuid Eesti Gaasi tütarfirma Bussitanklad OÜ vaidlustas hanke tulemused.

Augustis valmivad uued tanklad

Hankelepingu tulemusel rajab TLT koostöös ühispakkujate Bioforce Infra OÜ, CNG Fuels LTD ja ICP Solutions OÜ-ga Kadaka tee ja Peterburi tee bussiterminalidesse biometaanipõhised gaasitanklad, kus järgneva 10 aasta jooksul varustatakse uusi surugaasil sõitvaid busse keskkonnasõbraliku kütusega.

Bioforce Infra juhatuse esimees Henry Uljas sõnas lepingu allkirjastamise järgselt, et esimesed ajutised gaasitanklad valmivad eeldatavalt augustis, mil liinile jõuavad ka esimesed gaasibussid. "Alternatiivset tanklat kasutatakse kuni põhiterminalide valmimiseni ning need jäävad terminalide käivitamisel reservi ehk ajutisi tanklaid saab hiljem kasutada põhiterminali võimalike rikete korral," tõi Uljas esile.

Ta lisas, et ajutised tankimisjaamad on mobiilsete seadmetega ja neid on võimalik lihtsa vaevaga liigutada ning vajadusel teises kohas üles panna. "Seadmed tarnime samadelt tootjatelt nagu põhiterminali puhulgi ning need võimaldavad busside kiirtankimist," sõnas Uljas.

"Kahes terminalis on võimalik tankida ööpäevas kuni 400 gaasibussi. Terminalides on tavapärane maagaasi ühendus ning surugaasi komprimeerime kohapeal," tõi Uljas esile, lisades, et hinnanguliselt kulub 350 gaasibussi tankimiseks aastas ligikaudu 15 miljonit Nm3 surugaasi.

Bioforce’i juhatuse esimees nentis, et Peterburi tee gaasiterminal valmib lepingust tingitud ajaraami arvestades jaanuaris 2021 ja Kadaka tee terminal sama aasta juulis.

Uute busside mõju linnaliiklusele ja keskkonnale

Täna pealinnas sõitvate trammide ja trollide käitamiseks kasutatakse juba eranditult roheelektrit ning uute biometaanil sõitvate busside liinile jõudmisel on tegemist viimaste aastate suurima keskkonnasõbraliku uuendusega Tallinna ühistranspordi ajaloos.

Kõigi 350 biometaanil sõitvate busside liinile jõudmisel väheneb CO2 linnaõhku paiskamine ca 25 000 tonni võrra aastas, ehk see on hinnanguliselt võrreldav keskmiselt 7000 sisepõlemismootoriga sõiduauto aastase heitmekogusega. Ühtlasi väheneb ühistranspordi sõltuvus diiselkütusest ligikaudu 9 miljoni liitri võrra aastas, toetades sellega Eesti pikaajaliste keskkonnaeesmärkide saavutamist ning rahvusvaheliste kohustuste täitmist.

Your browser does not support the canvas element.