.Löökauk

Tallinnas likvideerib löökauke ööpäevaringselt 4 brigaadi

Alates veebruarikuu algusest on õhu- ja teekatte temperatuuride pidev sulamis- ja külmumistsüklite vaheldumine põhjustanud teekatete intensiivse lagunemise.

Käesoleval hetkel töötab ööpäevaringselt ohtlike aukude remontimisel 8 brigaadi (4 päeval ning 4 öösel) ning lisaks teostab 1 brigaad Vanalinna sillutiskivide remonttöid ning 1 brigaad sademeveekogumite likvideerimistöid. Alates jaanuarikuust on Tallinna Teede AS remontinud ligikaudu 6100 m2 asfaltkatet (orienteeruvalt 2900 löökauku) 1300 tonni kuuma mustseguga.

Talveperioodil teostatakse Tallinna tänavate seisundi järelevalvet järelevalveinspektorite poolt igapäevaselt, teekatte remonttöid teostatakse ainult kuuma mustseguga. Kuni kevade saabumisel asfalditehaste käivitumiseni likvideeritakse esmajärjekorras suurtel peatänavatel ja ühistranspordimarsruutidega seotud tänavatel olevad väga sügavad ja avariiohtlikud löökaugud.

Your browser does not support the canvas element.