.Maantee

Tänasest alustas tööd Transpordiamet

1. jaanuaril 2021 ühendatakse Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteeamet Transpordiametiks. Transpordiametist saab transpordiliikide ülene kompetentsikeskus ning ohutu, mugava ja kiire liiklemiskeskkonna arendaja. Amet keskendub liikuvuse parendamisele, et inimesed ja kaubad saaksid võimalikult sujuvalt liikuda ühe või mitme transpordiliigi ja teenuse abil ühest kohast teise.

Transpordiametis keskendutakse mugavate teenuste ja sihtkohtade kättesaadavuse tagamisele, targemale maa-, õhuruumi ja veeteede kasutusele ning tervislikumale ja keskkonnasõbralikumale liiklemisele. Samuti planeeritakse Transpordiametis nutikaid liikuvuse lahendusi ja viiakse ellu transpordiliikide üleseid poliitikaid ja projekte.

Transpordivaldkonna ümberkorraldused on osa riigireformi laiaulatuslikust programmist, millega on eri valdkondades kavandatud üle 30 tegevuse. Transpordiametit asub juhtima peadirektor Kaido Padar.

1. jaanuarist on kasutuses infotelefonina number 620 1200 ning üldine e-posti aadress info@transpordiamet.ee. Kolme asutuse vanadele e-posti aadressidele tulnud e-kirjad suunatakse edasi uutele aadressidele, mille kuju on eesnimi.perekonnanimi@transpordiamet.ee. Transpordiameti uus veebileht asub aadressil www.transpordiamet.ee.

Transpordiameti juriidiline aadress on Valge tänav 4, Tallinn 11413. Registrikood 70001490.

Your browser does not support the canvas element.