.Parkimine

Tartu püüab lahendada Annelinna elanike parkimisprobleeme

Aastakümneid tagasi ei osatud rajatud korterelamualadel ette näha nii tempokat autostumise kasvu, mistõttu ei vasta sealne liikluskeskkond enam ammu tänastele ootustele. Nüüd otsitakse tänavaruumi ümberehitamise võimalusi, et parandada kergliiklejate liikumisi, korrastada autode parkimist ning tagada hea ligipääs päästeautodele ja jäätmeveokitele.

Tartu Linnavalitsuse tellimusel on valminud projekt Mõisavahe 9-korruseliste hoonete vahelise ala parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimiseks. Töid on planeeritud teha seitsmes etapis ning ühtekokku on kavandatud Mõisavahe tänava 34-47 kortermajadele normidele vastavaid parkimiskohti kokku 641.

Sel aastal alustatakse Mõisavahe tänava 37-39 korterelamute parkimiskohtade rajamisega ja kokku tuleb nende elamute juurde 138 parkimiskohta. Tööde käigus ehitatakse välja spetsiaalsed jäätmekogumisalad ja rajatakse haljastus. Erineva laiusega jalgteede ehitamisel arvestatakse nii jalakäijate kui ka ratturitega ning teede planeerimisel on lähtutud väljakujunenud radadest haljasaladel. Trepikodade juurde on kavandatud jalgrataste parkimise kohad. Välja ehitatakse sademeveekanalisatsioon ja rekonstrueeritakse tänavavalgustus.

Töödega alustatakse kevadel ning Mõisavahe 37-39 majade elanikel tuleb sel kevadsuvel teetööde tõttu arvestada keerulisemate parkimistingimustega.

Mõisavahe tänava parklaid ja juurdepääsuteid hakkab rajama AS TREF. Selle aasta sügiseks valmivate parklate ja juurdepääsuteede kogumaksumus on 517 504 eurot.

Your browser does not support the canvas element.