.

Tegi kaks avariid ja sõitis külma rahuga sündmuskohalt minema. Õnneks olid kaamerad

Liiklusjärelevalvekeskus tuletab meelde, et kuigi kuni 750 kilogrammi kaaluva, ehk kerghaagise tehnilised nõuded ei kohusta kasutama selle talverehve, siis lisatud videosalvestus iseloomustab seda, mis võib olla tulemuseks, kui juht haagisega üldse ei arvesta.

👉 Kerghaagisel ei ole talverehvide kasutamine kohustuslik, kuid haagise võimaliku käitumisega libedates teeoludes tuleb arvestada.

👉 Haagise mustri jääksügavus peab vastama seda vedava veduki rehvi mustri jääksügavusele esitatavatele nõuetele (vähemalt ≥ 3,0 mm).

👉 Kui kasutad haagisel naatrehve, peavad naastrehvid olema kõigil sõiduki ratastel.

👉 Kui O2 kategooria haagist (piduritega haagis, täismassiga 750kg – 3500kg) vedaval vedukil on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka haagisel.

👉 Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil on naastamata talverehvid, peavad naastamata talverehvid olema ka haagisel.

Videosalvestusel nähtavas olukorras otsustas juht sündmuskohalt lahkuda väites hiljem, et ta ei tundunud liiklusõnnetust. Kus tegijaid, seal ka nägijaid ning sündmuskohalt lahkumine on üldjuhul teadlik ja tahtlik tegu, mis saab ka vastavalt karistatud.

👉 LS § 336 lg 1- Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi poolt liiklusõnnetusest politseile teatamise nõuete rikkumise eest, kui teatamine oli kohustuslik, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (s.o 1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

👉 Kui kahju saajat ei ole kohal, teavita Häirekeskust (112) ja tegutse vastavalt politsei korraldustele. Võimalusel võtab politsei teise osapoolega ühendust ja olles sündmuse varalise kahju tekitamise vastutuse küsimuses ühel meelel, saab asja lahendada kindlustuspaberite täitmisega.

👉 Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.

Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et keegi Sulle teeks!

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.