.

Transpordiamet palub üle kontrollida kasutusel olevad turvatoolid

Transpordiamet annab teada, et ohtlike toodete teabevahetuse süsteemi RAPEXi kaudu on laekunud teade Ding Baby MamaLoes Ding Twist 360° 0-36 kg mudeli tähisega YB104A Twist 360° laste turvatooli ohtlikkuse kohta.

Toode ei vasta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 44-04 nõuetele. Teate kohaselt ei pruugi turvatool autoõnnetuse korral last korralikult kinni hoida, et õnnetusel keha liikumist takistada. Selle tagajärjel võib laps saada vigastada. Lisaks on turvatoolil olev kohustuslik teave puudulik, mis võib põhjustada turvatooli vale paigaldamise ja suurendada vigastuste kohtu.

Ohuteade puudutab kõiki Ding Baby MamaLoes Ding Twist 360° 0-36 kg mudeli tähisega YB104A Twist 360° laste turvatoole.

Kui olete soetanud Ding Baby MamaLoes Ding Twist 360° 0-36 kg  mudeli tähisega YB104A Twist 360° laste turvatooli, siis palun pöörduge selle tagastamiseks toote müünud ettevõtte poole.

Transpordiametil on käimas menetlus, et selgitada välja kas Eestis on selliseid turvatoole müüdud.

Your browser does not support the canvas element.