.

Transpordiameti esimene aasta transpordi valdkonnas

Transpordiamet loodi 1. jaanuaril 2021 Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamisega ning ameti tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikuvuse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine.

2021. aasta jooksul registreeriti kokku 73775 maismaasõidukit, millest 34180 olid kasutatud ja 39595 olid uued.

2021. aastal anti Transpordiameti poolt välja 143 250 sõiduki juhtimisega seotud dokumenti ja õigust. Võeti vastu 41 546 sõidueksamit, esmakordselt sai sõiduki juhtimisõiguse 20 936 isikut.

Ühistranspordi kasutajate arv suurenes mullu nii maal, vees kui õhus – maakonnaliinid teenindasid aasta jooksul 16,8 miljonit sõitjat, mandri ja saarte vahel sõitvad laevad 2,2 miljonit reisijat ning lennukid ligi 36 000 reisijat.

2021. aastal avaldas Transpordiamet riigihangete registris kokku 389 riigihanget, millest 198 olid ehitustööd, 111 teenused, 46 asjade ostud ja 34 muud hanked.

Möödunud aastal muudeti tolmuvabaks rekordilised 323 kilomeetrit kruusateid. Remonditi kokku üle 1600 kilomeetri teid ja 22 silda. Uusi teid ehitati 22 kilomeetrit. 46 liiklusohtlikku kohta muudeti liiklejate jaoks ohutumaks.

Your browser does not support the canvas element.