.Tallinn

Tuletame taas meelde lihtsaid tõdesid autokoolist

Liikluspolitsei paneb juhtidele südamele liiklemist ülekäiguradadel. Oma sotsiaalmeedias küsib Liiklusjärelevalvekeskus, et kas Sina teadsid, et kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis kõrvalrajal seisma jäämas või jäänud sõiduk, ei tohi juht sellest sõidukist mööduda vahetult enne ülekäigurada ega ülekäigurajal, vaid peab ülekäiguraja ees seisma jääma? Ülekäigurajale tohib juht sõita pärast seda, kui ta on veendunud, et ta ei ohusta ülekäigurajale astunud või astuvat jalakäijat.

Kohustus seisma jääda kehtib ka siis, kui kõrvalrida seisab ummiku tõttu ja Sina reguleerimata ülekäigurajal kedagi teed ületamas ei näe. Kas Sina arvestad sellega, et sõiduteed võib ületada ka mõni „allameetrimees“, kes jääb autode varju?

Lapsed ei oska hinnata läheneva sõiduki kiirust ja peatumisteekonda ning laps lähtub arusaamast, et kui tema näeb lähenevat autot, siis autojuht järelikult näeb ka teda.

Kui reguleerimata ülekäiguraja ees seisma jäänud sõiduki ja ülekäigurajale läheneva sõiduki vahele jääb vaba sõidurada, ei pea juht ülekäiguraja ees seisma jääma, kuid juht peab sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat. Vajaduse korral peab juht seisma jääma, et võimaldada jalakäijal sõiduteed ületada.

Jalakäija on vähemkaitstud liikleja ja valdavalt pime aeg, vihmane ilm ning märg teekate ei tee jalakäija märkamist mitte lihtsamaks. Vali sobiv sõidukiirus ja ole ülekäiguradade juures eriti tähelepanelik. Aitäh Sulle!

Your browser does not support the canvas element.