.Pärnu Kesklinna sild

Uuring kinnitas: Pärnu Kesklinna sild ei ole ohtlik

Pärnu Kesklinna silla proovikoormamise aruanne näitab, et silla ületamine pole ohtlik, kuid silla ohutuks ekspluateerimiseks soovitatakse lubada silda ületada üksnes kuni 3,5 tonnise registrimassiga sõidukitel, tehes erandi kuni 30 meetrise pikivahega liikuvale ühistranspordile.

Aruande koostasid Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Martti Kiisa ja Stricto Projekt OÜ peainsener Ando Funk, konsultandina oli kaasatud Tallinna Tehnikaülikooli sillaehituse emeriitprofessor Siim Idnurm. Nende juhendamisel viidi 2. veebruaril sillal läbi dünaamiline katsetamine ehk modaaltestimine, kus ergutati silda 124 punktis löökvasaraga ja mõõdeti nelja kiirendusanduriga kõiki sildeavasid. 1. märsil tehti sillal staatiline proovikoormamine, kus kolmel aval seisid mõlemal sõidurajal 30 tonnise massiga veokid.

Modaaltestimine näitas, et sild töötab komposiitkonstruktsioonina ning tekiplaadi ja terastalade vahelised nihkesidemed ei ole purunenud. Kuna silla terastaladel on ulatuslikke korrosioonikahjustusi, mõõdeti 21 punktis kahjustuste ulatust. Ülevaatuse käigus selgus, et talade seina korrosioonikahjustused on tühised ja keskmise sildeava talade vööd on arvestatavate kahjustusteta, kuid jätkuvtalade alumiste ja ülemiste vööde paksus on eriti talade otstes, kus on toimunud pikaajaline soolvete läbijooks, märgatavalt vähenenud.

Jätkuvtala vööde paksus peaks projektijärgselt olema 20 millimeetrit, servataladel jäid mõõtmistulemused vahemikku 16,3 – 19,5 millimeetrit. Seetõttu tuleks sillaplaadi laiendamine kõne alla üksnes siis, kui silla talasid mahukate ja aeganõudvate remonditööde käigus tugevdada.

Uuringu autorid soovitavad piirata silda ületavate sõidukite tegelikku massi 3,5 tonniga. See tähendab, et silda võiksid ületada mopeedid, mootorrattad, sõiduautod, väikekaubikud ning teised A ja B kategooria sõidukid. Kuni 30 tonnise tegeliku massiga sõidukeid võiks sillale lubada linnavalitsuse loal tingimusel, et nad hoiavad vähemalt 30 meetrist pikivahet. See puudutab peamiselt ühistransporti ehk bussid jäävad üle silla sõitma.

Uuringu autorid tõdevad, et 3,5 tonnine massipiirang on suhteliselt konservatiivne ja seda oleks võimalik suurendada, kui keelata sillal näiteks busside liikumine, mis ei tundu mõistlik. Samas on jalakäijate koormus suhteliselt suur ja raskemad sõidukid ei pruugi pikivahe nõudest alati kinni pidada, seetõttu soovitavad uuringu autorid pigem ettevaatlikum olla. Praegu ei tohi Kesklinna silda ületada üle 8 tonnise registrimassiga veokid.

Linnavalitsus kavatseb sel suvel teha Kesklinna sillal hooldusremondi, seda ilma silda sulgemata. Järgmisel aastal on plaanis alustada Raba-Lai silla ehitamisega.

Your browser does not support the canvas element.