.

Uute maanteede ehitusel arvestatakse ka internetikaabli olemasoluga

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja majandus- ja taristuminister Taavi Aas leppisid omavahel kokku, et edaspidi tuleb riigiteede ehitamisel arvestada ka sidetrassidega ning need juba varajases planeerimisfaasis sisse arvestada. See kiirendaks oluliselt kiire interneti ühenduste rajamist.


Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul ei ole täna teede ehitamisel kohustust sidetrasse sisse planeerida.

Ministrite hinnangul tuleks edaspidi õigusakti tasandil sätestada nõue, et uute teede (eelkõige suured maanteed) planeerimise ja rajamise etapis projekteeritakse ja paigaldatakse kohe ka kaablikanalisatsioon side jaoks koos vajalike väljavõtetega ning sidemastide kohad teetrassidel.

Suti sõnul jääks sideettevõtjatel hiljem võimalus olemasolevatesse kaablikanalisatsioonidesse oma valguskaabel sisse viia ning eraldi kaevetööde järele poleks enam vajadust. „Inimese jaoks muutuks kaabliühenduse saamise protsess kiiremaks ja sideettevõtjatel ühenduse loomine mugavamaks ja odavamaks,“ märkis ta. Ministri sõnul on see eriti oluline ka 5G kontekstis, kuna sisseehitatud kaablikanalisatsioon ja sidemastide kohad aitaksid kaasa ka intelligentsete transpordisüsteemide kasutusele võtmisele ja oleksid tulevikus üheks eelduseks isejuhtivate sõidukite liikumiseks.

Your browser does not support the canvas element.