.

Vanurid liikluses politseinike pilgu läbi

Eakate juhtide liikluskäitumise teema tõuseb aeg-ajalt jälle üles. Ehkki nende osas statistika ei näita, et tegemist oleks liikluses kõige problemaatilisema sihtgrupiga oleks, siis tuleb paraku ette ka murekohti nendega. Seega ei ole ainiti probleemiks kihutajad, joobes juhid, kergliikurid vaid ka ebaadekvaatses seisundis ja ka eakad juhid.

Jõhvi politseijaoskond jagab hiljutist lugu, kus satuti liikluses peale ühele sõidukile, mille sõidutrajektoor ja -võtted paistsid kõrvalt vaadates kummalised. Politseinikud peatasid masina ja juhiga suhtlemisel tekkis kahtlus, kas tema terviseseisund ikka lubab tal auto roolis olla ja liikluses osaleda. Ehkki juhil oli olemas kehtiv tervisetõend, äratasid tema liikumis- ja kuulmisraskused ning ka ajataju puudumine politseinikes kahtlust ning nii võetigi ühendust autojuhi perearstiga, et too hindaks inimese sõidukõlbulikkust. Täiendava tervisekontrolli käigus tuvastati, et inimene siiski enam mootorsõidukit juhtida ei tohiks. Perearst annulleeris tervisetõendi ja Transpordiamet peatas inimese juhtimisõiguse.

Sedapuhku läks õnneks, et ühtegi raskete tagajärgedega õnnetust ei juhtunud ning mitme partneri koostöös sai tagatud olukord, et inimene iseend ega teisi enam liikluses ohtu ei paneks. Mõistame aga sedagi, et ka eakatel on oma tegemised ja käigud ja nii palumegi kõiki nooremaid ja teravamaid lähedasi, et nad hoiaks oma eakatel pereliikmetel silma peal. Kui on märke sellest, et vanaema või vanaisa ei tohiks enam auto roolis olla, siis palun võtke see teema pereringil üles ning leidke lahendused, mis aitaks eakatel pereliikmetel argitegevusi jätkata aga selliselt, et nad enam ise sõite poodi ja apteeki ette võtma ei peaks. Andke oma tähelepanekutest eaka lähedase terviseseisundi kohta info edasi perearstile, et too saaks hinnata inimese sobivust liiklusesse ja kui vaja, siis pidage nõu ka politseiga.

👉Meie kõigi ühine eesmärk on hoida oma lähedasi aga samal ajal on iga liikleja vastutus hoida turvaline ka meie liikluskultuur.

Foto on illustratiivne.

Your browser does not support the canvas element.