.Teeremont

Viljandi maantee avati liikluseks

Pea aasta väldanud rekonstrueerimistööd Viljandi maantee Pärnu maantee ja Liivametsa tänava vahelises lõigus on lõppenud ja esmaspäeval avatakse piirkond ühistranspordile ning 14. detsembril tavaliiklusele.

Viljandi maantee rekonstrueeritavas lõigus rajati kahesuunaline 3,25 meetri laiuste sõiduridadega ning 0,5 meetri laiuste ohutusribadega, äärekividega piiritletud asfaltbetoonkattega sõidutee. Tänava paarisnumbritega kinnistute poole rajati läbivalt 3,0m laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee. Paaritute numbritega poolsele küljele rajati 2 meetri laiune asfaltbetoonkattega kõnnitee. Viljandi maantee ja Liivametsa tänava ristmik rajati foorjuhitavana.

Tänavalõigule rajati kummaski suunas kaks ühistranspordipeatust. Seoses tee-ehitustöödeks sobimatute ilmastikutingimiste saabumisega paigaldati peatustes ajutine asfaltbetoonkate, mis asendatakse kevadel ilmade soojenedes Confalt-kattega.

Lisaks tee-ehitustöödele rajati tänavale sadeveekanalisatsioon ning rekonstrueeriti joogiveekanalisatsioon. Likvideeriti õhukaablid ning rajati metallmastidel LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Suurprojekti tellija oli Tallinna Keskkonnaamet ja ehitustööde lepinguline maksumus oli 1,9 miljonit eurot. Rekonstrueeritud tänavalõigu pikkus oli 935 meetrit. Tänava rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ. Ehitustöid teostas AS Tariston.

Your browser does not support the canvas element.