.BMW i4

AMTEL prognoosib autoturule 10-15% kasvu eelmise aasta tasemest

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit analüüsis võimalikke trende uute sõiduautode turul ja prognoosib alanud 2021. aastaks 10-15% eelmise aasta tasemelt.

Eesti majanduse hetkeseisu, spetsialistide majanduskasvu prognoose ja ka autotootmises toimuvat arvesse võttes on AMTELi liikmed alanud aasta trende uute sõiduautode turul prognoosides ettevaatlikult optimistlikud. Pakutud 10-15% on enam-vähem Eesti automüüjate prognooside keskmine, kuigi mõned ettevõtted on isegi veidi optimistlikumad. Tööautode osas on AMTELi prognoos tagasihoidlikum, aga siiski on oodata kerget tõusu ka selles segmendis. Kasutatud autode turul kasvab tõenäoliselt vähekasutatud autode müük, mis teatud määral konkureerib uute autode müügiga, ja mida ennekõike veavad firmaesindused ja mõned korrektsemad kasutatud autode müüjad.

Kindlasti jätkab tõusulainel alternatiivkütustega uute autode müük, seda nii elektri-, hübriid- kui ka kahekütuseliste gaasiautode segmentides. Elektriautode müüki aitas möödunud tublisti tõsta toetusmeetmete taastamine. Alanud 2021. aastal ootab AMTEL elektriautode müügi mitmekordistumist ja turuosa kasvu kuni 4-5 protsendini. Samas võivad seda tulemust pärssida ülemaailmsed tarneraskused mõnede tootjate ja mudelite puhul.

2021. aastaks on Rahandusministeerium planeerinud toetusmeetmeid nii vähese heitmega autodele, kui ka vesiniktehnoloogia arendamiseks. Kuigi paljud tootjad ja ka riigid on pikas perspektiivis lubanud täielikku üleminekut esmaregistreerimistes elektriautodele, on sinnapoole liikumiseks erinevaid teid, mida ka Euroopa Komisjon täna selgelt sõnastanud on.

Arno Sillat, AMTELi tegevjuht: "Maailma ja ka Eesti autoturu taastumine viiruse jätkuvast mõjust käib tugeva keskkonnakaitse surve all. Käesolevast aastast jõustus autotootjatele CO2 heitenorm 95 g/km, mis elektri- ja hübriidautode tootmisprogrammi võtmise kõrval suunab autotehaseid ka väiksemate sisepõlemismootoritega autode laiemale tootmisele. Eesmärk on eelkõige puhtam keskkond, mitte kitsalt elektriauto. AMTEL on veendunud, et ka Eesti liigub seda teed mööda, kasutades suunavaid toetusi laiema pinna pealt – lisaks elektriautodele hübriidid, biometaani kasutavad autod ning miks mitte ka stimuleerides vanade autode käitlusse suunamist. Kokkuvõttes peatub meie autopargi arvuline ja vanuse kasv. Ja ümbritsev keskkond saab puhtamaks ning liiklemine ohutumaks."

Your browser does not support the canvas element.