.Neste

Eestis müüdavate mootorikütuste kvaliteet on aasta-aastalt paranenud

Kütuseseire raames võetakse iga aasta Eesti tanklatest üle 500 kütuseproovi ning nendest nähtub, et aasta-aastalt on vähenenud keskkonnanõuete rikkumiste arv. Käesoleva aasta esimeses kvartalis rikkumisi ei tuvastatud, eelmise aasta jooksul avastati vaid kolm mootoribensiini kvaliteedinõuete rikkumist.

Aastatepikkune mootorikütuste kvaliteedi seire näitab, et kütusekvaliteedi alaste rikkumiste arv Eestis on aasta-aastalt vähenenud ja tanklates müüdava kütuse kvaliteeti saab hinnata keskkonnanõuete osas jätkuvalt heaks.

„Mootorikütus peab vastama erinevatele keskkonnanõuetele, mille eesmärk on heitgaasidest tingitud õhusaastet vähendada ning valdkonna pidev seire aitab tagada seda, et meie tanklates müüakse ainult kvaliteetset kütust,“ rääkis Keskkonnaagentuuri Andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu.

„Käesoleva aasta esimeses kvartalis analüüsitud kütuseproovid on kõik vastanud kehtestatud kvaliteedinõuetele, möödunud aastal tuvastati rikkumine vaid kolmel korral. Need rikkumised olid seotud mootoribensiini oktaaniarvuga ja suveperioodil aururõhuga, varasematel aastatel on rikkumisi esinenud ka aromaatsete süsivesinike, väävli- ja mangaanisisalduse osas,“ rääkis Heintalu.

„Diislikütuse proovidest ei ole viimasel kahel aastal normiületusi tuvastatud. Varasematel aastatel on kõige sagedamini esinenud kvaliteedi mittevastavust seoses väävlisisalduse ja diislikütuse destillatsiooni karakteristikutega,“ rääkis Heintalu.

„Esmapilgul võib tunduda, et kütuse kvaliteet on ainult tarbijakaitse teema, sest ebakvaliteetne kütus võib rikkuda sõiduki mootorit või heitgaaside järeltöötluse süsteeme. Kuid kütuse kvaliteedist sõltub otseselt nii sõiduki kütusekulu kui ka summutist väljuvate heitgaaside puhtus. Puhtamad heitgaasid aitavad parandada õhukvaliteeti, mis omakorda mõjutab otseselt meie kõigi tervist ja meid ümbritsevat keskkonda,“ selgitas Heintalu.

Seos õhusaaste ja mootorikütuste kvaliteedi vahel on tugev, sest märkimisväärne osa eriti linnade õhusaastest, tekib täna peamiselt fossiilsete kütuste põletamisel tuginevast transpordisektorist. Eesti õhusaasteainete heitkoguste põhjalikku ülevaadet saad vaadata siin.

Eestis müüdavate ja kasutatavate vedelkütuste kvaliteedi seireandmed on kõigile kättesaadavad Kütuseseire andmekogust. Vaata järgi, milline on kütusekvaliteet Sinu kodukoha tanklas!

Your browser does not support the canvas element.