.

Kaubamaja ristmikul tuuakse jalakäijad taas maa peale

Järgmisel kevadel algab Vanasadama trammiliini ehitus, mis loob ühenduse Tallinna lennu- ja bussijaama ning reisisadama vahele. Trammiliini uus 2,5-kilomeetrine lõik algab Kivisilla-Gonsiori ristmikust ja ulatub kuni Põhja puiesteeni. Trammiliini ehituse käigus tehakse ka erinevaid töid, mis parandavad uue liini trajektooril tänavaruumi.

Rajatav Vanasadama trammiliin muudab märkimisväärselt mitme kilomeetri ulatuses tänavaruumi. Üks oluline muutus ootab muuhulgas Gonsiori ja Laikmaa tänavate ehk Kaubamaja ristmikku, kus soovitakse muuta ristmiku ülesehitust ning tuua jalakäijad maa-alusest tunnelist tagasi maa peale – kaasaegses linnas peavad inimesed liikuma eelkõige maa peal. Nii tuuakse hiljem ka Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimisega Balti Jaama lähistel jalakäijaid Nunne tunnelist välja.

„Plaani kohaselt jääks Kaubamaja ristmikul maa-alune tunnel alles, kuna see on otseselt seotud inimeste liikumisega Viru bussiterminali. Selleks, et hõlbustada liikumispuudega inimeste liikumist terminali, säilib ka osa ristmikul asuvaid lifte,“ rääkis abilinnapea Vladimir Svet.

Selleks, et hinnata Gonsiori ja Laikmaa tänavate ristmiku ümberkorralduse võimalikke muudatusi ja nende mõju liiklejate ohutusele ja ühistranspordi liikuvusele, tellis linn tänavu suvel uuringu. Stratum OÜ läbiviidud uuringust selgus, et jalakäijate toomine tunnelist maa peale on võimalik, kuid eeldab mitmeid liikluskorralduslikke ja ehituslikke muudatusi.

Uuringus toodi välja, et ülekäiguradade loomise eelduseks oleks kahe vasakpöörde kaotamine bussidele ning bussiliinide teekonna väike muutmine, kuid sellega ei kaasne olulist mõju ristmiku läbilaskevõimele ega bussiliiklusele. Samuti soovitab analüüs likvideerida osad tunnelisse viivad trepid ja liftid, et ristmikku kompaktsemaks muuta ja jalakäijatele ristmikul ruumi teha. Ka tunnelile on plaanis koostada uus kontseptsioon. Lõplik otsus Kaubamaja ristmiku liikluskorralduse kohta langetakse 2023. aasta kevadeks ning uue trammiliini ehitustööd peaksid lõppema 2024. aastal.

Your browser does not support the canvas element.