.

Kevadised ilmad toovad kaasa lagunevad teed

Ilmad muutuvad iga päevaga järjest kevadisemaks, kuid sellega kaasnev sula kahjustab teede seisukorda. Transpordiamet palub liiklejatelt mõistvat suhtumist.

Kevadise sula tõttu tekib  asfaldist tee katetesse rohkem auke, ülespunnitavaid külmakerkeid, lume sulamisvetest tingitud uhtumisi ning kruusateed võivad muutuda isegi raskesti läbitavaks. Kõige rohkem kahjustab sulamine kapitaalselt välja ehitamata kruusateid, mille veerežiim on puudulik kas savipinnasest muldkeha, tee ebapiisava kõrguse või külgkraavide puudumise tõttu.

Esimesena hakkab sulama kruusatee ülemine kiht, muldkeha alumised kihid on sellel ajal veel osaliselt või täielikult jääs. Kui tee muldkehal puudub piisav filtratsioon, siis ei pääse ülemises kihis olev vesi allapoole ega külgsuunas välja voolama. Rasked sõidukid, nagu metsa-, kruusa- või muu materjali veoks mõeldud autod, võivad selliseid kruusateid veelgi rohkem kahjustada, pöörata segi teekonstruktsioonid ning tee täielikult rikkuda. Selle tõttu kehtestab Transpordiamet ebapiisava kandevõimega teedele massipiiranguid.

Transpordiameti hooldepartnerid tegelevad kevaditi kahjustuste kõrvaldamisega, kuid see võtab aega, sest madala, läbivettinud ning ebapiisava koostise ja paksusega kruusakihi korral on tõhusate hooldemeetmete kiire rakendamine keeruline. Kõige efektiivsem ja kiireim moodus kruusatee katte hooldamiseks on selle hööveldamine, kuid enne tuleb ära oodata teepinna tahenemine. Alles siis on võimalik augud hööveldamisega välja lõigata ja kruusateele vajalikud kalded anda. Läbivettinud pinnaga kruusatee hööveldamine liigutab vesist kruusa teel ühest kohast teise ning ei anna soovitud tulemust.

Transpordiamet palub liiklejatelt mõistvat suhtumist ajutise sõiduolude halvenemise pärast ning palub kinni pidada teedele kehtestatud massipiirangutest.

Märgates puudusi ja liiklusohtlikke olusid riigi maanteedel palume sellest teada anda telefonil 1247. Riigiteedele kehtestatud massipiiranguid saab jooksvalt jälgida rakendusest Tark Tee 

Your browser does not support the canvas element.