.

Kulude ja saaste vähendamine: lahendused suurtele autoparkidele on juba olemas

Miljonid spetsialistid ja ettevõtete juhid töötavad igapäevaselt oma äri võimalikult efektiivseks muutmise nimel. Tegevuskulude vähendamiseks palgatakse oma meeskonda valdkonna parimaid eksperte ja kasuta takse uusimaid arvutiprogramme, ent mõnikord peitub teekond võiduni vaid mõne lihtsa teguri ümber mängimises.

Põhimõtet, et vahel piisab ka lihtsatest lahendustest, rakendatakse Iveco Baltikumi brändijuhi Ernestas Jakubonise sõnul ka transpordisektoris. Tihtipeale võivad autoparkide omanikud oma äritegevusi ümber korraldades mitte ainult raha säästa , vaid vähendada ka oma tegevus e mõju keskkonnale. Ja seda isegi diiselmootoriga autosid alternatiivkütustega sõidukite vastu välja vahetamata.

“Paljud lahendused on võimalikud olemasolevaid diiselautosid efektiivsemalt ära kasutades. Näiteks kui asendada 3,5-tonnine tarbesõiduk sama klassi 5- või 7-tonnise sõidukiga, võib ühe kilogrammi kaubaveo hinda vähendada ligi kolmandiku võrra ja CO2 heitmeid poole võrra,” arvutas ta.

Eesti kaubaveo- ja logistikaettevõtte Cella Transport OÜ juhataja Joel Leppik on samuti märganud, et erinevate sõidukite või isegi transpordiliikide optimaalne kasutamine võib aidata väljakutseid lahendada. “Transpordiettevõtted saavad kasutada ja juba kasutavadki mitmeid standardiseeritud lahendusi, mis võimaldavad vedude jaotust optimeerida. Tõsi, n ende lahenduste kasutamine võib sõltuda sageli ettevõtte enda võimekusest,” rääkis ta.

Võimalikult efektiivse autopargi jaoks kasutavad transpordiettevõtted erinevaid IT ja digitaliseerimise võimalusi ning näevad meeletult vaeva, et aja- ja inimressurssi võimalikult hästi ära kasutada. “Eesmärgiks on oma autopargi mitmekülgsust tõhusamalt ära kasutada ja läbisõitu optimeerida, kuid sealjuures võib võimalikuks miinuseks olla paindlikkuse ja klientide rahulolu vähenemine,” tunnist as Leppik.

Enda pakutud näitest rääkides toob Jakubonis välja, et paljude ettevõtete jaoks saabub peagi väga hea aeg oma autopargi muutmiseks.

Nimelt on praegu kõige populaarsemad kuni 3,5-tonnise d tarbesõidukid. Seda nii madala hinna kui ka neile kehtivate madalate nõuete tõttu. Nende kaubikutega töötamiseks piisab B-kategooria juhiloast, mistõttu on tööandjatel ka neile lihtsam juhte leida. Samuti puuduvad selle kategooria sõidukitel sõidumeerikud, mis tähendab, et puudub kontroll tööaja ja sõidukiiruse üle.

See olukord on aga peagi muutumas. Alates 2026. aastast tuleb Euroopa Liidu nn mobiilsuspaketi tõttu kõikidesse tarbesõidukitesse sõidumeerikud paigaldada – sh ka väikestesse 2,5-3,5-tonnistesse sõidukitesse, ehk ka selliste kaubikute juhid peavad hakkama alluma töö- ja puhkeaja reeglitele.

“See muudatus tähendab, et ka väiksemate autode omanikel on vaja teha lisainvesteeringuid juba olemasolevatesse sõidukitesse ning uued autod väljuvad tehastest juba nutikate sõidumeerikutega. Nii kaotab B-kategooria suure osa oma senistest eelistest. Kuid nendeks muudatusteks on juba praegu võimalik valmistuda,” selgitab Jakubonis.

Arvutused näitavad, et üks 5- või 7-tonnine auto võib asendada kaht 3,5-tonnise segmendi sõidukit ning sedasi saab vaid ühe sõidukiga täita samu ülesandeid, mida varem tuli teha kahe masinaga – transportida sama kaalu, teenindada sama arvu kliente ja vähendada seejuures oluliselt tegevuskulusid. Eksperdi hinnangul saab oma tegevusi eelmainitud info põhjal optimeerides ja kahte väiksemat autot ühe suuremaga asendades vähendada kulusid (TCO) viie aastaga umbes 100 000 euro võrra.

“Seda kõike arvestades juhtidele kõrgema palga maksmist, sõiduki veidi kõrgemat ostuhinda, C-kategooria juhiloa omandamise hüvitamist ning muidugi CO2 heitmete järsku vähendamist,” nendib ta.

Cella Transport OÜ juhataja Joel Leppiku sõnul tuleb silmas pidada, et elame tarbimise ajastul ning ettevõtluses on konkurents väga tugev . Logistika on praktiliselt igas tegevuses väga olulis el kohal – toorainest tarbijani ja viimasel kümnendil ka vastupidi – tarbijast taaskasutuseni.

“Vaba turumajanduse inerts, jätkusuutlikkuse poolt seatud väljakutsed ja ambitsioonikad plaanid heitkoguste vähendamiseks ei ole minu arvates veel täielikult kattuvad vektorid, kuid üha kasvav surve sunnib ettevõtjaid mõtlema, kuidas uue reaalsusega kohaneda,” sõnas logistikaekspert .

Võrreldes kaht 3,5-tonnise segmendi autot ühe 5- või 7-tonnise sõidukiga, räägivad kütusekulu, hooldus, rehvid ja teemaksud kõik viimase kasuks. Muidugi nõuavad suuremad autod rohkem teadmisi nende efektiivse ärakasutamise kohta – et need pooltühjalt ei sõidaks – kuid suures pildis tähendab see vaid olemasolevate harjumuste muutmist, millega logistikaspetsialistid nii ehk naa tegelevad. Viie aasta perspektiivis on muutused omamiskuludes äärmiselt kõnekad.

Your browser does not support the canvas element.