.Autoromu (Foto: Põhja-Tallinna LOV)

Kuu ajaga likvideeriti üle Eesti ligikaudu 1000 autoromu

Vanametalli käitleja Kuusakoski võttis kuuajalise kampaania jooksul vastu ligikaudu 1000 autoromu, neist umbes 60 protsenti eraklientidelt – enim anti romusõidukeid ettevõtte andmetel üle Tallinnas ja Harjumaal, Tartumaal ning Viljandimaal.

Kuusakoski juhatuse esimehe Kuldar Suitsu sõnul tagab vana autoromu toomine Kuusakoskisse võimaliku keskkonnareostuse ärahoidmise. "Romusõiduk on ohtlik jääde, mis sisaldab ohtralt keskkonda koormavaid materjale nagu metall, klaas, plastik, erinevad õlid ja vedelikud," lausus Suits. "Nende sattumine loodusesse ohustab taime- ja loomaliike ning reostab meie keskkonda. Enamikke neist materjalidest on aga võimalik ringlusse suunata ning toorainena tootmises uuesti kasutusele võtta."

Kuusakoski juhatuse esimehe kinnitusel lähevad kõik kampaania raames vastuvõetud romud Eesti ainsasse metalliveskisse, mis suudab ühes tunnis purustada 30-40 romusõidukit. "Romudest väljavõetud õlid ja muud vedelikud antakse üle ohtlike jäätmete käitlejatele," kirjeldas ta. "Akud, rehvid ja klaasid eraldatakse, must ja värviline metall sorteeritakse pärast purustamist automaatselt ning suunatakse liigiti taaskasutusse. Kergetest materjalidest nagu armatuurlauad, istmed ja polstrid toodetakse jäätmekütust. Tänu Kuusakoskis asuvale metalliveskile on ka Eestis võimalik täita Euroopa Liidu keskkonnanõudeid, mis kohustab autotootjaid suunama vähemalt 95 protsenti romusõidukite massist taaskasutusse."

Romusõiduk kustutakse Kuusakoskis kliendile tasuta teenusena maanteeameti liiklusregistrist ning lisaks makstakse romu omanikule autovraki kaalule vastavat vanametalli hinda.

Your browser does not support the canvas element.