.

Lepitaja proovib kindlustusvaidlust lahendada isegi lume varisemisel autole

Kui katuselt varisenud lumi kahjustab autot, siis üldjuhul katab kahju kaskokindlustus. Kui aga kindlustusandjaga tekib vaidlus kahju hüvitamise osas, siis saab klient küsida abi lepitajalt kindlustusseltside liidu juures. Lumekoristus katuselt on majaomaniku kohustus, et tagada möödakäijate ohutus ja ennetada õnnetusi.

Möödunud aastal lahendasid kindlustuse lepitajad 253 kindlustusvaidlust, millest 166 lõppes kindlustusandja ja kliendi vahel kokkuleppega. Enim vaidlusi oli seotud sõidukitega, mis puudutasid liikluskindlustust või kaskot.

Kindlustusseltside liidu juhatuse liige Lauri Potsepp tõi näite kindlustuse lepitusorganis lahendatud vaidlusest, kus kortermaja katuselt kukkunud lumi lõhkus autot. „Kui tavaliselt on lume varisemine hoonelt kaskojuhtum, siis antud juhul leidis kindlustusandja, et klient oleks pidanud oma sõidukit parkides märkama lume varisemise ohtu. Seda põhjusel, et ühistu oli paigaldanud hoiatavad sildid. Kuna autoomanik oli olnud hooletu ja eiranud kahju tekkimise ohule viitavaid silte, siis keeldus kindlustusandja sõiduki kahju hüvitamast,“ ütles Potsepp.

„Kuna klient ei olnud kindlustusseltsi otsusega rahul ja omavahel lahendust ei leitud, siis pöördus ta lepitusorganisse. Lepitaja vahendusel jõudsid vaidlevad pooled kokkuleppele, et kindlustusandja hüvitab kahju osaliselt,“ selgitas Potsepp.

Kindlustuse lepitusorgan on riigi tunnustatud kohtuväline vaidluste lahendamise kogu. Lepitusorganis tegutseb 12 erapooletut lepitajat, kes püüavad kindlustusandjat ja tema klienti lepitada. Eduka lepituse tulemusel sõlmitakse kokkulepe, kus mõlemad pooled nõustuvad tulemusega ja lõpetavad vaidluse. Kokkuleppe täitmine on kohustuslik. Kui pooled ei nõustu lepitusettepanekuga, siis ei pea nad seda heaks kiitma ja neil on õigus pöörduda kohtusse. Kindlustusvaidluste lahendamine on kliendi jaoks tasuta.

Your browser does not support the canvas element.